Strona główna 0_Slider O kasynach i mieszkaniach na sesji Rady Miejskiej

O kasynach i mieszkaniach na sesji Rady Miejskiej

0

Już w najbliższy piątek po raz 27. obradować będą świdniccy radni. Samorządowcy zadecydują m.in. o losach wniosków na lokalizację w Świdnicy kasyna i o programie mieszkaniowym miasta na lata 2017-21.

sesja RM 28. 10. 2016 (4)Jak już informowaliśmy, dwie firmy zwróciły się do Rady Miejskiej o opinię w sprawie lokalizacji kasyna w budynku przy ulicy Szymanowskiego w Świdnicy. Opinia jest potrzebna do uzyskania koncesji na prowadzenie takiej działalności.

W programie obrad znalazło się 12 uchwał, m.in. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Młodych; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kraszowice; w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2017, a także przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica na lata 2017- 2021.

Sesja rozpocznie się 27 stycznia o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja Prezydenta Miasta nt. „Zmian w systemie oświaty w związku
z wprowadzeniem nowych rozwiązań prawnych”.
6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Świdnicy – Osiedle Młodych – (zał. nr 1, proj. XXVII/8).
7. Przedstawienie i przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej w Świdnicy na 2017 rok.
8. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy za 2016 rok.
9. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy na 2017 rok:
– Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
– Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
– Komisji Oświaty
– Komisji Budżetu i Finansów
– Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.
10. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok- (zał. nr 1,
proj. XXVII/12).
11. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie
12. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 29.12.2016 r.
13. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
14. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
15. Zakończenie XXVII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

 W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Wykaz projektów uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej
XXVII/1. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Karola
Szymanowskiego 13 w Świdnicy
XXVII/2. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Karola
Szymanowskiego 13 w Świdnicy
XXVII/3. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu
XXVII/4. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa
Dolnośląskiego
XXVII/5. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych na rok 2017
XXVII/6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kraszowice
XXVII/7. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica na lata 2017- 2021
XXVII/8. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Świdnicy – Osiedle Młodych
XXVII/9. zmieniająca uchwałę nr XXV/270/2016 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
XXVII/10. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
XXVII/11. w sprawie zmian w budżecie
XXVII/12. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok