Strona główna Wydarzenia Marcinowice Gmina Marcinowice z budżetem na nowy rok

Gmina Marcinowice z budżetem na nowy rok

1

Z naddatkiem 266 tysięcy złotych – tak zapowiada się tegoroczny budżet Gminy Marcinowice. Planowane dochody wyniosą 25 535 179 zł, przy czym wydatki mają zamknąć się w kwocie 25 269 179 zł.

Urząd Gminy Marcinowice

Uchwalony podczas ostatniej sesji Rady Gminy budżet uzyskał już pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkich Komisji Rady Gminy Marcinowice. Budżet na 2017 rok jest większy o ponad 6 milionów zł w stosunku do ubiegłego roku.

W trakcie sesji radni podjęli też uchwałę umożliwiającą rozbudowę Hotelu Seniora CM w Marcinowicach, który świadczy usługi opiekuńcze dla osób starszych, uchwalono także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na najbliższy rok. Ponadto podjęta została uchwała w sprawie ustalania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych.

/opr. red./
Zdjęcie Urząd Gminy Marcinowice