Strona główna Wydarzenia Marcinowice Rów w Wirkach gotowy

Rów w Wirkach gotowy

1

W miejsce zarośniętego rowu, który nie spełniał swojego zadania powstała granitowa budowla. Rów w Wirkach to kolejne przedsięwzięcie w gminie Marcinowice, które udało się zrealizować w tym roku.

przed-i-po-row-w-wirkach-2
We wrześniu  gmina Marcinowice otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 496 000 zł. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy.

Rów odgrywa strategiczną rolę we wsi. Wszystkie cieki wodne skupiają się w tym miejscu, a woda odprowadzana jest w stronę pól. Wielokrotnie przy intensywnych opadach deszczu nagromadzona woda powodowała niedrożność i zalewanie pobliskich posesji. Dzięki tej inwestycji podobne sytuacje nie będą mieć miejsca.

W ramach zamówienia remont objął następujące zadania: roboty rozbiórkowe, oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem dna i skarpy, wykonanie nowych przepustów skrzynkowych 100×150 cm, wykonanie umocnienia dna i ścian rowu kamieniem łamanym, odtworzenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie bariery energochłonnej oraz balustrady na przepustach. Koszt inwestycji to 539 970, 10 zł brutto.

Małgorzata Wilk, UG Marcinowice, opr. red.