Strona główna Wydarzenia Jaworzyna Śląska Jaworzyna Śląska szykuje się do reformy w oświacie

Jaworzyna Śląska szykuje się do reformy w oświacie

2

Zapowiadana przez rząd reforma systemu oświaty, która ma wejść w życie z dniem 1 września 2017 r., w znacznej części wdrażana będzie przez gminy, jako organy prowadzące szkoły. To do ich obowiązków należy zorganizowanie sieci szkół, ich zaplecza edukacyjnego i sportowego, ustalenie obwodów, a więc wyznaczenie szkół przyporządkowanych dla poszczególnych miejscowości w gminie, jak również zorganizowanie dowożenia uczniów.

jaworzynaZmiany w systemie oświaty w najistotniejszym stopniu mają dotyczyć właśnie uczniów, a w szczególności tego czego i jak są uczeni w szkołach. Zmiany dotyczyć będą również nauczycieli, ale jak uspokoił burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz, nie powinno to stanowić powodu do niepokoju. Na spotkaniu zakomunikował nauczycielom jaką koncepcję organizacji szkół zamierza przyjąć gmina, podkreślając, że proponowane rozwiązanie opiera się na całościowym spojrzeniu na edukację w gminie. Zacząć należy od tego, że planowane jest utworzenie żłobka, który funkcjonować będzie w budynku przedszkola. Poza dziećmi ze żłobka w budynku tym będzie również przedszkole dla dzieci w wieku 3-5 lat. W szkole podstawowej przy ul. Mickiewicza zorganizowane zostaną „zerówki” oraz uczęszczać będą do niej uczniowie z klas 1-4.

Od piątej klasy dzieci z obwodu dla szkoły podstawowej w Jaworzynie Śląskiej będą uczęszczać do klas 5-8. Zajęcia dla tych roczników odbywać będą się w budynku dzisiejszego gimnazjum, uzupełnionym w przeciągu dwóch lat o obiekt hali sportowej. W Pastuchowie i Starym Jaworowie oprócz oddziałów przedszkolnych, szkoły będą prowadzić edukację od klasy 1 do 8.  Takie rozwiązanie pozwoli optymalnie wykorzystać wszystkie budynki, a dodatkowo zredukuje skalę dowożenia uczniów do szkół. Jak podkreślił organizator spotkania, okres przejściowy, w którym rozpocznie się nauka w nowym trybie oraz kontynuowana będzie jeszcze edukacja w ramach dotychczasowej ścieżki spowoduje, że liczba oddziałów, nie zmniejszy się, a nawet będzie większa o jeden oddział, w porównaniu z tym, co byłoby gdyby reforma nie wchodziła w życie.

Reasumując należy podkreślić, że w dniu 1 września 2017 r. oświata na terenie gminy Jaworzyna Śląska wyglądałaby w sposób następujący: uczniowie klas szóstych szkół w Pastuchowie i Starym Jaworowie do klas siódmych będą uczęszczać już w dotychczasowych placówkach. Uczniowie w Jaworzynie Śląskiej, do klas 1-4 uczęszczać będą do budynku przy ul. Mickiewicza, natomiast w budynku przy ul. Jana Pawła uczyć będą się uczniowie klas 5, 6, 7 oraz drugiej i trzeciej gimnazjum.

Trzeba zaznaczyć również, że jest to koncepcja gminy, która podlegać będzie jeszcze zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty.

Co do szczegółowych programów szkolnych (planów nauczania) dla poszczególnych przedmiotów są one dopiero przygotowywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dopiero po ich przyjęciu, będzie można układać poszczególne plany zajęć w poszczególnych szkołach. Burmistrz zadeklarował również, że wraz z dyrektorami szkół będzie zajmował się tą sprawą z perspektywy całej gminy, co pozwoli równomiernie rozłożyć pracę pomiędzy wszystkich nauczycieli, jacy pracują w szkołach prowadzonych przez gminę.

Kolejne spotkanie informacyjne zaplanowano z rodzicami. Odbędą się one już w najbliższym tygodniu. W poniedziałek – w Starym Jaworowie, w środę – w Pastuchowie a w czwartek na w Jaworzynie Śląskiej. Wszystkie spotkania odbędą się w szkołach o godz. 17. Zaproszone na nie są wszyscy rodzice dzieci uczęszczających już teraz do szkół, jak i ci, których pociechy rozpoczną naukę od 1 września 2017 r. Uwzględniając jednak dynamikę zdarzeń można założyć, że nie będą to ostatnie spotkania poświęcone reformie systemu oświaty.

Barbara Barańska-Pietrzyk, UG Jaworzyna Śląska