Strona główna 0_Slider Powiatowy budżet bez deficytu

Powiatowy budżet bez deficytu

2

134 miliony złotych po stronie dochodów i tyle samo po stronie wydatków. Projekt budżetu powiatu świdnickiego na 2017 rok nie zakłada deficytu. Na inwestycje ma zostać przeznaczone ponad 9 milionów złotych.

powiat_absolutoriumZdjęcie archiwalne

Sporym zastrzykiem dla powiatowego budżetu stała się unijna dotacja w wysokości ponad 2,6 miliona złotych, dzięki której zostaną wyposażone pracownie dydaktyczne w 5 szkołach ponadgimnazjalnych. W budżecie zaplanowano środki na termomodernizację ZSS w Świebodzicach i modernizację boiska  przy ZSBE w Świdnicy. Na remonty dróg i chodników powiat zamierza wydać 1,8 miliona złotych.  Nad projektem radni będą dyskutować podczas sesji, zaplanowanej na 14 grudnia o godzinie 15.00 w sali świdnickiego USC.

XXVII sesja Rady Powiatu Świdnickiego

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Przedstawienie informacji dot. stanu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w 2015r. oraz opracowania pt. „Badanie gleb użytkowanych rolniczo na terenie powiatu świdnickiego”.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2017 Powiatu Świdnickiego:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
10. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Informacje dla radnych.
14.Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Poprzedni artykułPrakto Polonia wciąż najsłabsze w lidze
Następny artykułZginął w pożarze