Strona główna Wydarzenia Świebodzice Zmodernizują sieć wodną i kanalizacyjną

Zmodernizują sieć wodną i kanalizacyjną

0

Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Świebodzic przyjęła do realizacji Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2021. Modernizacji wymaga przede wszystkim sieć wodociągowa, która składa się z 120 km sieci przesyłowej i rozdzielczej oraz 1500 przyłączy. Woda pobierana jest z ujęcia w zbiorniku w Dobromierzu.

zalew DobromierzPojawiła się także potrzeba budowy nowych odcinków, co wynika z powstawania nowych terenów inwestycyjnych przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową oraz przemysłowo-usługową. W kwestii sieci kanalizacyjnej i sanitarnej jej struktura właścicielska ulegnie zmianie z dniem 1 stycznia 2017 r., ponieważ od tej daty jedynym wykonawcą w zakresie usług zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Świebodzic będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach. Z tym zagadnieniem wiążą się także liczne inwestycje, związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej.

Środki na przewidziane w planie zadania pochodzić będą z budżetu gminy oraz ze środków własnych spółki. Koszt modernizacji szacuje się na ok. 5 mln zł – informuje Agnieszka Bielawska-Pękala z UM w Świebodzicach.

Poprzedni artykułJubileusz Chóru Miejskiego
Następny artykułUratował ludzi przed pożarem