Strona główna 0_Slider Wspólnota Samorządowa krytycznie o pomysłach na basen

Wspólnota Samorządowa krytycznie o pomysłach na basen

34

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miejska Świdnicy podejmie decyzję,  o przekazaniu Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji modernizację basenu letniego przy ulicy Śląskiej. ŚPWiK miałoby na ten cel zaciągnąć ponad 20 milionów złotych kredytu. W tej sprawie oświadczenie wydał opozycyjny klub Wspólnoty Samorządowej.

05Na zdjęciu radny Lesław Podgórski

OŚWIADCZENIE KLUBU RADNYCH R.M. ŚWIDNICY „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA”

Niewątpliwie tematami wiodącymi najbliższej (25.11.2016 r.), XXV Sesji Rady Miasta Świdnica, które zdominują pozostałe swoją ważnością, będą uchwały:

1. zatwierdzająca taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Świdnica,

2. w sprawie powierzenia Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o. o. zadania własnego gminy, polegającego na przebudowie i administrowaniu zespołem odkrytych basenów wraz z infrastrukturą (ul. Śląska).

W porządku obrad Sesji uchwały te nie są kolejnymi obok siebie, ale niewątpliwie są ze sobą nierozerwalnie związane.

Pierwsza uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki wprowadza podwyżkę cen w obydwu kategoriach, także dla indywidualnych gospodarstw domowych. Uzasadnieniem jest konieczność prowadzenia modernizacji i inwestycji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i wzrost ogólnych kosztów eksploatacji. Nie wspomina się w nim o ogromnym koszcie i ryzyku finansowym prowadzenia inwestycji i administrowania zespołem odkrytych basenów przez Spółkę ŚPWiK. Pomimo, że wniosek taryfowy z nowymi cenami wpłynął do prezydenta miasta już kilka tygodni temu, uchwała nie trafiła do opiniowania przez branżową komisję Rady Miejskiej, co jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii świdnickiego samorządu. Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej traktuje to jako celowe działanie uniemożliwiające radnym wnikliwą ocenę powodów wzrostu cen, w tym sprawdzenie, czy wprowadzane podwyżki dotyczące mieszkańców nie są skutkiem planowanej inwestycji basenowej. W tej sytuacji zdecydowanie zagłosujemy przeciwko uchwale.

Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że Komisja Rozwoju nie opiniowała projektu dotyczącego modernizacji basenu. Ponadto pomimo, że ŚPWiK w celu realizacji tej inwestycji ma zaciągnąć ogromny kredyt (około 25 mln plus odsetki około 6 mln) radnym nie przedstawiono żadnej symulacji kosztów spłaty tego zobowiązania. Nie ujawnia się także, (choć jest wymieniona w projekcie uchwały) choćby projektu umowy wykonawczej, jaką miasto ma zawrzeć z ŚPWiK w celu zwrócenia spółce ponoszonych wydatków inwestycyjnych. Chociaż bieżąca eksploatacja kąpieliska jest deficytowa, nie podaje się żadnych konkretów dotyczących rekompensaty za zarządzanie basenem w kolejnych latach. Powstaje wrażenie, że prezydent miasta usiłuje uzyskać akceptację radnych dla swej koncepcji z pominięciem najbardziej podstawowych informacji, które każdy odpowiedzialny radny powinien posiadać. Powyższe zaniechania ze strony prezydent uzasadniają obawy, że forsowany przez nią sposób realizacji inwestycji jest błędny i celowo ukrywa się dane obnażające jego wady. Naszym zdaniem w takim trybie nie można podejmować decyzji o najbardziej kosztownej inwestycji miejskiej na przestrzeni ostatnich lat. Dlatego podczas sesji Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej będzie się domagał szczegółowych informacji, bez uzyskania których nie jest możliwe poparcie projektu uchwał.

Radni Klubu Wspólnota Samorządowa:
Lesław Podgórski
Zofia Skowrońska-Wiśniewska
Grażyna Ciążeńska