Strona główna 0_Slider Pracownicy socjalni docenieni

Pracownicy socjalni docenieni [FOTO]

1

Trafiają tam, gdzie bardzo często bieda miesza się z agresją, rozgoryczeniem, ciągłymi roszczeniami. Maja przede wszystkim pomagać ludziom w wyjściu na prostą, ale nikt ich przy tym nie zwalnia z wypełniania stosów papierów i nikt nie daje gwarancji, że nie staną się obiektem ataku. Dzisiaj w Świdnicy uhonorowani zostali pracownicy socjalni, a raczej powinno się powiedzieć – pracownice.

nagrody-2016-11-18-12To głównie kobiety wybierają ten trudny zawód i jeśli już zajmą się pracą socjalną, trwają w niej przez wiele lat. – W tej chwili w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej mamy 30-tu pracowników socjalnych. Większość ma wiele lat praktyki i ogromne doświadczenie. Z młodymi jest trudno. Próbują, ale szybko się poddają. To trudna praca, w której trzeba być przygotowanym na agresję, oskarżenia i dużo rzadziej na spektakularny efekt – mówi Violetta Kalin. – Tym efektem czasem jest to, że rodzina zadba, by dzieci zaczęły punktualnie chodzić na lekcje, by miały drugie śniadanie. Dziś ważne jest także przekonanie ludzi, że przynajmniej jedna osoba w rodzinie powinna pracować. Z zatrudnieniem nie ma już problemów. Nie chodzi tylko o to, by rozdać zasiłki!

Jak dodaje Violetta Kalin, polskiej pomocy społecznej daleko do ideału, zresztą nigdzie na świecie nie wymyślono perfekcyjnego systemu. – Zdecydowanie pracownik socjalny nie powinien być tym, który przyznaje zasiłki i na dodatek kontroluje ich wydawanie. Pracownik socjalny ma być przede wszystkim osoba do pomocy w trudnej sytuacji, osobą, która pomoże z niej wyjść. A tak jest i terapeutą, i policjantem.

Jest to zawód podwyższonego ryzyka. Cała Polską wstrząsnęło zabójstwo dwóch pracownic z Makowa, podpalonych przez niezadowolonego klienta. – U nas nie było drastycznych wydarzeń, ale wcale nie możemy być pewni, że nigdy nic się nie stanie. Kilka dni temu jeden z naszych podopiecznych, który często ma pretensje, wychodząc na korytarzu mówił, że on takich historii jak z  Makowa, nie pochwala, ale rozumie, że czasem można stracić równowagę. A przecież my działamy w granicach prawa! Oczywiście pracownik socjalny ma prawo indywidualnie rozpatrywać każdą sytuację, ale musi się poruszać w granicach przepisów – zaznacza dyrektorka MOPS-u. W Świdnicy od 5 lat pracownicy socjalni po południu i wieczorami  oraz w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych mogą liczyć na asystę policjanta lub strażnika miejskiego.

Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada. W Świdnicy uroczystość została zorganizowana już dzisiaj. Podczas spotkania w Muzeum Dawnego Kupiectwa prezydent Świdnicy nagrodziła wyróżniających się pracowników socjalnych listami gratulacyjnymi i nagrodami finansowymi (od 1,5 do 3,5 tysiąca złotych). Dodatkowym prezentem był pokaz iluzji w wykonaniu Macieja Eszwowicza.

Nagrodzeni pracownicy MOPS-u:

DOROTA CIEPLINSKA, STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY – DZIAŁ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ:   nagroda za  koordynowanie, inicjowanie i organizowanie  działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które dotyczą indywidualnych przypadków. Monitorowanie  przebiegu poszczególnych procedur „Niebieskie Karty”  pod względem bezpieczeństwa rodziny oraz prawidłowości  realizacji planu pomocy rodzinie uwikłanej w przemoc domową.  Udzielanie wsparcia merytorycznego członkom grup roboczych w prowadzonych procedurach „Niebieskie Karty”  i osobiste zaangażowanie w rozwiązywanie szczególnie złożonych spraw.

ALICJA KUBIK  PODINSPEKTOR – DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH     –  nagroda za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych,szczególną inicjatywą i kreatywnością  w trakcie wdrażania nowego zadania  tzw. program 500+ oraz sumienność i zaangażowanie     w wykonywaną pracę . Dodatkowym atutem pracownika jest szybkie i trafne podejmowanie decyzji i działań   w nieprzewidzianych sytuacjach mających wpływ na realizację zadań.

 ALINA SPECJAŁ,  starszy specjalista pracy socjalnej koordynator –  DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ –  nagroda za  wzorowo wykonywaną prace, wyróżniającą się postawę w sytuacjach trudnych i złożonych wymagających szerokiej wiedzy z zakresu pomocy społecznej.

GRAŻYNA SŁAWIŃSKA – GĄSKA,  starszy specjalista pracy socjalnej  koordynator  Sekcji  –  DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ  –  nagroda za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, doskonalenie umiejętności zawodowych, wspieranie współpracowników swoim doświadczeniem. Szczególne zaangażowanie w działaniach na rzecz osób bezdomnych.

GRAŻYNA SZULC, starszy specjalista pracy socjalnej  koordynator  Sekcji  –  DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ – nagroda za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych, dużą samodzielność, doskonalenie umiejętności zawodowych, wspieranie współpracowników, inicjatywę  i skuteczność w działaniach na rzecz szczególnie trudnych środowisk (rodzin). Zaangażowanie w działania na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych.

AGNIESZKA STAROOJCIEC specjalista pracy socjalnej – DZIAŁ POMOC ŚRODOWISKOWEJ  – nagroda za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, dużą samodzielność,  wspieranie współpracowników w rozwiązywaniu trudnych zagadnień związanych z praca socjalną, szczególne zaangażowanie się w opracowywanie projektów i pozyskiwanie środków zewnętrznych.

REGINA SMENDA starszy pracownik socjalny – DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ    – nagroda za  zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, sumienność, wzorowe i  terminowe wywiązywanie się z obowiązków, doskonalenie. Włączenie się w działania w ramach Ogólnopolskiej Akcji Sprawdź zanim podpiszesz.

MONIKA KOZŁOWSKA- TEURELE  starszy pracownik socjalny – DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ – nagroda za  wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków zawodowych,  za zaangażowanie w wykonywaną pracę, profesjonalne podejście do klienta,   udział w szkoleniach, za dzielenie się doświadczeniem z innymi pracownikami socjalnymi.

 ZOFIA DROSZCZAK  starszy pracownik socjalny – DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ       – nagroda za  wykonywanie powierzonych  zadań  z dużym zaangażowaniem, wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych, podnoszenie  kwalifikacji zawodowych, dzielenie się  ze współpracownikami swoim doświadczeniem zawodowym i wiedzą.

MARYTNA JANUS pracownik socjalny – DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ – nagroda za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków służbowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zaangażowanie  w wykonywaną pracę szczególnie na rzecz osób bezdomnych.

Nagrodzone zostały także Monika Masłowska z Domu Senior-Vigor i Danuta Czekaj ze Żłobka Miejskiego.

 

Poprzedni artykułFekalia popłynęły przy cmentarzu żydowskim
Następny artykułGimnazjaliści spełnili marzenie 92-letniej poetki