Strona główna 112 Policyjna kontrola na drogach

Policyjna kontrola na drogach

3

Od godz. 6:00  30.11.2016r. do godz. 6:00  01.12.2016r., na drogach powiatu świdnickiego policjanci z miejscowej„drogówki prowadzić będą akcję pod kryptonimem „Alkohol i narkotyki”. Działania funkcjonariuszy ukierunkowane będą na przeprowadzenie kontroli maksymalnej liczby kierowców i zatrzymanie tych, którzy prowadzą pojazd pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków – zapowiada Grzegorz Oleśkiewicz z KPP w Świdnicy.

policja autokar

Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza zmniejszenie liczby wypadków drogowych, w tym spowodowanych przez kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków. Policjanci z drogówki wykorzystają w działaniach cały dostępny sprzęt służący do ujawniania zabronionych substancji w organizmach kierowców. Główne zadania przewidziane w ramach opisywanej akcji są następujące:

  • intensyfikacja kontroli stanu trzeźwości oraz użycia narkotyków przez kierujących z wykorzystaniem taktyki tzw. „szybkich testów”;
  • ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami będących po użyciu alkoholu lub środków podobnie działających do alkoholu;
  • prowadzenie kontroli dotyczących przestrzegania przepisów związanych z używaniem pasów oraz urządzeń bezpieczeństwa.

Przypomnijmy:

  • jeżeli podczas kontroli drogowej policyjny alkomat wykaże zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu pomiędzy 0,2 -0,5 promila, to uznaje się, że kierujący znajduje się w stanie po spożyciu i jest to wykroczenie zagrożone nałożeniem 10 pkt karnych, grzywną do 5 tys. zł oraz utratą prawa jazdy do 3 lat;
  • jeżeli stężenie będzie wyższe niż 0,5 promila alkoholu w organizmie, to mamy do czynienia z przestępstwem, za które grozi 10 pkt karnych, nawet do 10 lat zakazu prowadzenia pojazdów oraz kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat
  • jeżeli natomiast kierujący prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie) będąc wcześniej prawomocnie skazanym za takie samo przestępstwo lub w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za kierowanie w stanie nietrzeźwości, wówczas kara pozbawienia wolności wzrasta nawet do lat 5.