Strona główna Sport Inne Rodzinne Zawody Rowerowe na zalewem Witoszówka

Rodzinne Zawody Rowerowe na zalewem Witoszówka

0

Na czwartek, 13 października zaplanowano Rodzinne Zawody Rowerowe organizowane przez Szkołę Podstawową nr 8 w Świdnicy i Szkołę Mistrzostwa Sportowego o profilu kolarskim. Miejscem zmagań będzie zalew Witoszówka. 

rowery 2 (38)

1. Organizator:

*Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy

* Szkoła Mistrzostwa Sportowego o profilu kolarskim

2. Cele:

*propagowanie zdrowego stylu życia,

*promocja edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu,

*upowszechnianie kolarstwa wśród uczniów,

*poprawa ogólnej sprawności fizycznej dzieci i ich rodzin,

*przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom wśród dzieci i ich rodzin,

*rywalizacja rówieśnicza i sportowa zgodnie z zasadami fair play,

*integracja środowiska,

*tworzenie więzi między rodzinnych

*krzewienie aktywności ruchowej wśród uczniów, rodziców i rodzin uczniów.

3. Termin i miejsce:

*zawody zostaną rozegrane w dniu 12 października 2016 roku w Świdnicy na terenie Parku Harcerskiego.

Rozpoczęcie – punkt 1 na mapie – koło mostu na rzece Witoszówka przy drodze do Witoszowa

Meta – punkt 5 Aleja Goplany – alejka nad zalewem

4. Uczestnictwo:

*prawo startu mają uczniowie klas III-VI wraz z rodzicami (rodziną)

5. Zgłoszenia:

*potwierdzenie zgłoszeń 12 października od godz.15.15-15.25 w miejscu startu

*odprawa techniczna o godz.15.25

*start godz.15.30

6 Sposób przeprowadzenia:

*start pierwszej pary godz.15.30

*ceremonia wręczenia nagród godz. 17.30

7.Zasady finansowania:

*koszty organizacyjne i nagród pokrywa organizator przy współudziale sponsorów – Dariusza Wasielewskiego, Joanny Pijanowskiej, Pawła Skoniecznego.

8. Nagrody:

*za I, II i III miejsce – nagrody specjalne

*dla wszystkich uczestników -gadżety

9. Postanowienia końcowe:

*sędzią głównym zawodów jest p. Maciej Stanowicz – trener Szkoły Mistrzostwa Sportowego o profilu kolarskim w Świdnicy

*uczniowie obowiązkowo startują w SZTYWNYCH KASKACH

*za wypadki na trasie zaistniałe z winy startujących lub osób towarzyszących – organizator nie odpowiada

*w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym

*koordynatorem zawodów jest Dorota Kocoń, nauczyciel wychowania fizycznego, tel.515184233

Zapewniona pomoc medyczna.

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego o profilu kolarskim w Świdnicy

/SP 8/

Poprzedni artykułRuszyły zgłoszenia do plebiscytu „Kobieta z pasją”
Następny artykułKoszykarskie starcie debiutantów