Strona główna Bez kategorii Miasto przez media informuje o zabraniu pieniędzy?

Miasto przez media informuje o zabraniu pieniędzy?

3

Rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Świdnicy informuje, że miasto prowadzi procedurę administracyjną w sprawie odzyskania 900 tysięcy złotych od Towarzystwa Hospicjum. Prezes towarzystwa twierdzi, że żadne pismo w tej sprawie nie dotarło.

Hospicjum

Miasto chce odzyskać 900 tysięcy złotych, które świdnickie Towarzystwo Opieki nad Chorymi Hospicjum otrzymało w ramach wygranego projektu z pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. 12 lipca rzeczniczka magistratu Magdalena Dzwonkowska informowała, że jeszcze nie wie, czy taka procedura została wszczęta. Dzień później już taką informacje posiadała i podała ją lokalnym mediom.

 Prezes Hospicjum Joanna Gadzińska jest zaskoczona. – Nie otrzymaliśmy żadnej informacji, żadnego pisma w tej sprawie – zapewnia dzisiaj portal Swidnica24.pl. Dzisiaj zbiera się zarząd i przedyskutuje całą sytuację.

Magdalena Dzwonkowska twierdzi, że pismo zostało wysłane. – W Urzędzie Miejskim powołany został zespół, który miał określić dalsze działania miasta wobec Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. W ramach 1.edycji Budżetu Obywatelskiego Towarzystwo otrzymało od miasta dotację w wysokości 900 tys. zł na budowę hospicjum i zgodnie z zawartą umową do końca ubiegłego roku powinno się z niej rozliczyć, czego niestety nie uczyniło – informuje rzeczniczka. – W momencie, kiedy „Hospicjum” starało się o pozyskanie kredytu, miasto ze swojej strony zadeklarowało chęć bycia gwarantem tej pożyczki, pod warunkiem wpisania gminy na pierwszej pozycji w zabezpieczeniu hipotecznym. Niestety,  kredyt nie został udzielony. Następnie Towarzystwo zwróciło się do władz miasta z pismem o przedłużenie terminu realizacji inwestycji, bez informacji o zapewnieniu i sposobie jej finansowania. Warunkiem prolongaty terminu rozliczenia było zaproponowane przez miasto wprowadzenie zabezpieczenia hipotecznego na realizowanej inwestycji. Na takie rozwiązanie nie było akceptacji  Towarzystwa. Czas obowiązywania umowy już minął, nie ma więc możliwości prolongaty terminu rozliczenia dotacji. Niestety, brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego inwestora tego zadania doprowadził do tego, że od prawie roku nic się nie dzieje na placu budowy. Na podstawie przeprowadzonych kontroli i pracy wspomnianego zespołu, uruchomiono procedurę administracyjną w sprawie zobowiązania TPCH „Hospicjum” do zwrotu przekazanej dotacji. W załączeniu przekazuje ostatnie pismo wysłane w dniu 24 czerwca br i odebrane 28 czerwca br. przez TPCH „Hospicjum” o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie postępowania administracyjnego o zwrot dotacji. Towarzystwu przysługiwało prawo wypowiedzenia się w sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma, czego nie uczyniło.

Hospicjum w I edycji budżetu obywatelskiego przegrało rywalizację o środki z Caritasem. Caritas otrzymał 2 miliony złotych i ośrodek pod nazwą „Hospicjum im. Ojca Pio” powstał w dawnych barakach przy ulicy Przyjaźni. Przyjmowani są tam głównie chorzy do opieki długoterminowej, a nie hospicyjnej.

Natomiast Towarzystwo nie może ukończyć budowy obiektu, który miał powstać rok temu przy ulicy Leśnej. Otrzymane 900 tys. to zbyt mało na realizację przedsięwzięcia. Działające od ponad 20 lat Towarzystwo „Hospicjum” nie dotrzymało wprawdzie warunków umowy, czyli nie rozliczyło się z otrzymanej sumy w przewidzianym terminie, czyli do końca roku, ale przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Towarzystwo liczy na spadek, który zapisał jeden z mieszkańców podświdnickiej miejscowości. W sądzie dobiega końca proces w tej sprawie.

/asz/

Poprzedni artykuł20 milionów złotych do wzięcia
Następny artykułRuszyła OOM w jeździectwie