Strona główna Polityka Zarząd powiatu świdnickiego z absolutorium

Zarząd powiatu świdnickiego z absolutorium

0

Nadwyżka budżetowa przy słabszej realizacji dochodów, a zwłaszcza tych ze sprzedaży mienia – to główne wyznaczniki budżetu 2015, który był dziś przedmiotem sesji absolutoryjnej. 

powiat_absolutorium

Po stronie dochodów budżet powiatu zamknął się kwotą 135,1 mln złotych, co stanowi 99% planowanych dochodów oraz kwotą 132,2 mln złotych po stronie wydatków, co stanowi 97% planu

Realizacja budżetu jest dużo lepsza od prognoz, które zawarte były w planie budżetowym – powiedział Piotr Fedorowicz, starosta świdnicki – i to w warunkach pracy pod ostrymi rygorami programu naprawczego. Bardzo dobrze zrealizowane zostały dochody, mimo 50% wykonania w zakresie sprzedaży mienia. Wydatki dokonywane były rozważnie i powinny cieszyć ich efekty widoczne gołym okiem, jak choćby wspólne z gminami inwestycje drogowe w Świdnicy, Zebrzydowie czy Goli Świdnickiej.

Radni dużo uwagi poświęcili zadłużeniu, które na koniec 2015 roku wyniosło 65,9 mln złotych, co stanowiło 50,48% dochodu ogółem. Radny Ireneusz Pałac ze wspólnoty Samorządowej wyliczył, że jeśli tempo spłaty będzie jak dotychczas, to koniec spłaty nastąpi za kilkadziesiąt lat.

Tymczasem na rok 2016 zaplanowano zmniejszenie zadłużenia poniżej 60 milinów złotych, a od 2011 roku spłacono 18 milionów złotych zadłużenia.

Wszystkie kluby za wyjątkiem klubu PiS i Wspólnoty Samorządowej poparły projekt uchwały o udzieleniu absolutorium.

Roman Etel, szef struktur WS oświadczył: W naszej ocenie, organ wykonawczy nie potrafi wypracować stałych mechanizmów zmierzających do wieloletniej poprawy stanu finansów powiatu. Wydaje się, że celem nadrzędnym zarządu jest polityka „tu i teraz”, czyli jak najlepsze przedstawienie dobrego bieżącego wykonania budżetu kosztem osłabienia i zaniechania działań stabilizujących wieloletnią politykę finansową powiatu. Uważamy dokładnie odwrotnie. W pierwszej kolejności należy spowodować naprawę budżetu w szerszej perspektywie a wykonanie roczne podporządkować działaniu wieloletniemu. Wtedy ma to sens.

Rada Powiatu 16 głosami za przy 6 przeciwnych i dwóch wstrzymujących podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu.

/wrt/

 

Poprzedni artykułPustułki coraz bliżej ludzi
Następny artykułJasna deklaracja – Świebodzice bez farm wiatrowych