Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Poprawiają drogi w gminie Świdnica

Poprawiają drogi w gminie Świdnica

0

Boleścin, Bystrzyca Górna, Pszenno, Modliszów, Witoszów Dolny – to w tych sołectwach trwają obecnie prace związane z przebudową dróg powiatowych gminnych i powiatowych – informuje Janusz Waligóra, rzecznik prasowy UG.

 Przebudowa drogi powiatowej w Boleścinie-kier. Krzczonów

Zadanie pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin – Krzczonów – etap I” realizowany jest powiat świdnicki w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Wartość zadania wyniesie ok 1 614 061,19 zł. Środki na realizację zadania otrzymał powiat świdnicki z w/programu. Natomiast gmina Świdnica współfinansuje inwestycję, poprzez udzielenie dotacji powiatowi świdnickiemu w wysokości 770 tys. zł. Wykonawcą prac jest firma SKANSKA S.A. z Warszawy. Przekazanie placu budowy nastąpiło 23 maja bieżącego roku, a termin zakończenia planowany jest na 30 września 2016 r.

Nowa droga w Pszennie

 Ponadto trwają prace przy przebudowie dróg w następujących miejscowościach:

  1. Bystrzyca Górna – droga dojazdowa do osiedla. Przebudowa obejmuje wykonanie drogi szerokości 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ok. 120 m wraz z podbudową i odwodnieniem oraz wymianą przepustu na wjeździe z drogi powiatowej.
  2. Bystrzyca Górna – dojazd do zakładów zlokalizowanych na terenie byłego METALPLASTU. Zakres obejmuje wymianę nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 35 mb o powierzchni ok. 200 m2 od zjazdu z drogi powiatowej do nawierzchni z kostki betonowej.
  3. Pszenno ul. Czereśniowa, dz. nr 65/23. Wykonywana jest droga o nawierzchni z kostki betonowej, szerokości 4,5 m o długości 250 m wraz z podbudową i odwodnieniem drogi kanalizacją deszczową.
  4. Modliszów – pętla autobusowa na działce nr 174/6. Zakres obejmuje wykonanie pętli do nawracania o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową. Wykonane zostaną również nowe przepusty o długości ok. 30 m wraz z odtworzeniem rowów w obrębie pętli. Wykonane zostanie odwodnienie drenażem o średnicy 100 mm.

 Roboty wykonywane są przez firmę MAT-BRUK ze Świdnicy. Wartość wykonywanych robót wyniesie ok. 270 tys. zł. z budżetu gminy Świdnica. Termin zakończenia planowany jest na 30.06.2016 r.

 Rozpoczęto również prace przy przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Witoszowie Dolnym. Realizowany jest odcinek o długości ok. 1100 m, od drogi asfaltowej za salą gimnastyczną w Witoszowie w kierunku Witoszowa Górnego. Wykonana zostanie droga o nawierzchni asfaltowej szerokości 3,5 – 4,5 m wraz z podbudową, przepustami, odwodnieniem i korektą istniejących rowów przydrożnych. Zadanie realizowane jest przez ŚPBDiM sp. z o.o. w Świdnicy. Wartość robót wyniesie ok. 400 tys. zł. Zakończenie prac zaplanowano na połowę lipca br. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 249 900 zł.

Poprzedni artykułObsesyjna Biblioteczka Agnieszki: W butach Valerii
Następny artykułCzary Penelopy: Risotto z bobem