Strona główna Polityka XX sesja Rady Miasta

XX sesja Rady Miasta

0

Na wtorek, 24 maja zwołana została XX sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 7 projektów uchwał, omówią kwestie przedsiębiorczości i bezpieczeństwa. Początek o godzinie 10.00.

sesja

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Miasto Świdnica na lata 2016-2020; w sprawie opłaty targowej; w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Świdnicy.

Podczas sesji przedstawione zostaną także raporty o stanie bezrobocia i przedsiębiorczości w Świdnicy.

Stan bezpieczeństwa publicznego w 2015 roku oraz zamierzenia planowane do realizacji w najbliższych latach omówią Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy oraz Komendant Straży Miejskiej w Świdnicy. Natomiast stan zabezpieczenia przeciwpożarowego, poziom ochrony przed zagrożeniami lokalnymi w 2015 roku oraz plany rozwoju jednostki PSP na kolejne lata omówi Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku XX sesji Rady Miejskiej.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.

5. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego w 2015 r. na terenie miasta Świdnicy oraz przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji na najbliższe lata:

– wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy,

– wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy.

6. Omówienie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz poziomu ochrony przed zagrożeniami lokalnymi w 2015 r. na terenie miasta oraz przedstawienie planu rozwoju jednostki PSP na kolejne lata:

– wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

7. Raport o stanie bezrobocia w Świdnicy.

8. Raport o stanie przedsiębiorczości w Świdnicy.

9. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.

10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 29.04.2016 r.

11. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

12. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

13. Zakończenie XX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Około  godz. 15.00 nastąpi godzinna przerwa.
W godz. 16.00 – 16.30 – zaplanowano wystąpienia mieszkańców miasta wg wcześniejszych zgłoszeń.

/opr.red/

Poprzedni artykułPodaruj Mamie piękno
Następny artykułDzieci już potrafią udzielić pomocy [FOTO]