Strona główna Polityka Pieniądze na powiatowe drogi

Pieniądze na powiatowe drogi

1

Zmiany w budżecie oraz ocena stanu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej były tematami XXI sesji Rady Powiatu Świdnickiego. Zmiany, a w zasadzie drobna korekta związana z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

Sesja Rady Powiatu (10)

Zarząd powiat świdnickiego przygotował radnym propozycje rozdysponowania kwoty 750 tys. złotych z nadwyżki budżetowej w większości na inwestycje w infrastrukturę drogową.

300 tys. zł Zarząd proponował przeznaczyć na wkład własny przy przebudowie drogi na odcinku Zebrzydów – Kątki. 150 tys. zł trafi na remonty dróg i budowę chodników. Pozostałą kwotę z rozdziału nadwyżki, zaproponowano przeznaczyć na modernizację boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach.

Uchwała zmieniająca budżet powiatu została przyjęta jednogłośnie.

Radni wysłuchali sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zapoznali się ze stanem realizacji pieczy zastępczej i ocenili stan pomocy społecznej w powiecie.

/wrt/

Poprzedni artykułNajlepsi w niesieniu pomocy
Następny artykułBudka nietelefoniczna na placu Pokoju