Strona główna Polityka Kolejne obrady Rady Powiatu

Kolejne obrady Rady Powiatu

0

Podsumowaniu działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zwiększeniu wydatków poświęcona będzie XXI sesja Rady Powiatu. Zarząd chce, by radni zgodzili się na zwiększenie wydatków o 756 tysięcy złotych.

Rada Powiatu 2014-2018

Jak czytamy w projekcie uchwały, pieniądze z nadwyżki budżetowej mają zostać przeznaczone na remonty dróg powiatowych oraz wkłady własne do remontu drogi powiatowej Zebrzydów-Kątki oraz budowy boiska przy liceum w Świebodzicach. Obrady rozpoczną się w sali narad starostwa 24 maja o godzinie 16.00.

1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

5. Przyjęcie protokołu XIX i XX sesji Rady Powiatu.

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu za okres od 4 maja 2016 r. do 10 maja 2016 r.

7. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2015 rok.

8. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2015 rok.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

12.Wnioski i oświadczenia.

13. Informacje dla radnych.

14. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Poprzedni artykułKomiks i piosenka o Kościele Pokoju. Głosuj!
Następny artykułColgate wciąż się rozwija