Strona główna Bez kategorii Minister: Bez linii nie ma Strefy Płatnego Parkowania

Minister: Bez linii nie ma Strefy Płatnego Parkowania

28

Minister infrastruktury i budownictwa nie zostawia pola do interpretacji, jak powinna być wyznaczona Strefa Płatnego Parkowania. – W nadesłanej do nas odpowiedzi informuje, że miejsca postojowe muszą być oznakowane dwoma znakami: pionowym i poziomym (linie) – informuje Piotr Dębek, rzecznik Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Tymczasem w świdnickiej strefie linii nie ma np. na ulicach Grodzkiej, Pułaskiego, Kotlarskiej czy Długiej.

SPP 2

W lutym tego roku w sprawie oznakowania strefy interweniował u prezydenta Świdnicy Henryk Kosiorowski, jeden z mieszkańców miasta. Zwrócił uwagę na to, że opłaty są pobierane w części SPP bezprawnie. Przepisy obowiązują od dokładnie dwóch lat, a władze Świdnicy kompletnie je ignorują – mówił wówczas Swidnica24.pl i twierdził, że w miejscach niewłaściwie oznakowanych miasto nie ma prawa pobierać opłat. On sam złożył skargę do wojewody, natomiast władze Świdnicy wystosowały pytanie do ministra infrastruktury.

– Nowe przepisy zawierają wiele sprzeczności, które wzajemnie się znoszą (np. obowiązek malowania znaków na kostce granitowej i jednoczesne zwolnienie z tego obowiązku, zwiększanie ilości znaków wobec zaleceń ich zmniejszania, brak zgody konserwatora zabytków na malowanie znaków poziomych w strefie zabytkowej itp.) – mówiła w lutym Magdalena Dzwonkowska. – Ten stan rzeczy powoduje, że zapisy ustawy nie są wdrażane w miastach w Polsce. Ponadto realizacja zapisów ustawy prowadzi do utraty nawet 50% miejsc postojowych, do wymuszenia kontroli SPP przez jednoczesne patrole inspektorów SPP i strażników SM oraz do ponoszenia znacznych nakładów przez samorządy do wykonywania dodatkowego oznakowania.

Wobec tych niejasności zapadała decyzja o wystosowaniu pytania do ministra. – Wczoraj odebraliśmy pismo z ministerstwa infrastruktury i budownictwa. Informacja jest jednoznaczna: linie poziome są obowiązkowe, bez nich nie ma mowy o miejscu postojowym w świetle przepisów – mówi Piotr Dębek, rzecznik starostwa. Dzisiaj pismo ministra zostało przesłane do Urzędu Miejskiego.

/asz/

Oficjalne stanowisko UM:

Podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, Komisja Transportu podnosiła sprawę oznakowania stref płatnego parkowania. Przedstawiono stanowisko, iż należy tę ustawę nowelizować.

Zmiany w przepisach wymuszają wprowadzanie w strefach płatnego parkowania w centrach miast i w obszarach staromiejskich i zabytkowych dużej ilości znaków pionowych i poziomych. Tymczasem powinno się dążyć do likwidacji nadmiernej ilości znaków drogowych, tak aby nie zaburzać czytelności zasad ruchu drogowego, nie powodować dekoncentracji kierowców i zobojętnienia na inne istotne znaki i sygnały, nie degradować krajobrazu i zabytków. Wykonanie oznakowania poziomego na niektórych rodzajach nawierzchni (np. na kostce kamiennej) jest trudne, nietrwałe i niewskazane ze względów konserwatorskich.

Komisja Transportu ZMP postuluje więc powrót do koncepcji traktowania strefy płatnego parkowania jako obszaru, gdzie parkowanie pojazdów w dowolnym miejscu na drodze publicznej powoduje obowiązek uiszczenia stosownej opłaty. Wnosi o rozpatrzenie możliwości nowelizacji art. 13 b ust. 1 oraz ust. 6 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych, poprzez usunięcie pojęcia „miejsca wyznaczonego” lub zdefiniowanie go jako miejsca przeznaczonego do postoju pojazdów zgodnie z ogólnymi przepisami ruchu drogowego i obowiązującą organizacją ruchu.

Jednocześnie komisja wnosi o dokonanie zmiany w ww. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. poprzez wykreślenie w pkt. 5.2.50 w całości ostatniego zdania: „W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się znakami pionowymi określonymi w pkt. 5.2.18 oraz znakami poziomymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w: pkt. 5.2.4, pkt. 5.2.5, pkt. 5.2.6 i pkt. 5.2.9.2”.

Identyfikujemy się z tym stanowiskiem i sądzimy, że w najbliższym czasie podjęte zostaną prace w tym zakresie. Jednocześnie rozważamy konieczność oznakowania poziomego w SPP.

Maciej Gleba

Dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Poprzedni artykułPożar w Odlewni „Świdnica”! [FOTO/VIDEO]
Następny artykułDarami witali kardynała Bertone