Strona główna Bez kategorii Budowa hospicjum doczeka się finału?

Budowa hospicjum doczeka się finału?

18

Miało przyjmować pacjentów już rok temu, tymczasem przy ulicy Leśniej w Świdnicy nadal stoją niedokończone mury. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” deklaruje, że w czerwcu wznowi prace. Miasto tymczasem nie przedłużyło terminu zakończenia prac. Nie ma też jednak jasnego stanowiska, jakie kroki podejmie prezydent miasta.

Hospicjum

Hospicjum  w I edycji budżetu obywatelskiego przegrało rywalizację o środki z Caritasem. Caritas otrzymał 2 miliony złotych i ośrodek pod nazwą „Hospicjum im. Ojca Pio” powstał w dawnych barakach przy ulicy Przyjaźni. Przyjmowani są tam głównie chorzy do opieki długoterminowej, a nie hospicyjnej. Działające od ponad 20 lat Towarzystwo „Hospicjum” otrzymało tylko 900 tysięcy złotych. Na całość potrzeba około 4 milionów złotych. Stowarzyszenie liczyło na środki ze spadku, zapisanego przez jednego z pacjentów oraz na dotacje unijne. Sprawa spadkowa trwa już drugi rok, a fundusze unijne jeszcze nie zostały uruchomione.

– Szanse na zakończenie inwestycji są duże – nie traci tymczasem nadziei Dariusz Pawliński, wiceprezes Towarzystwa „Hospicjum”. – Jeżeli chodzi o środki, to nadal czekamy  na spadek. Sprawa spadkowa jest na etapie oceny przez biegłych dokumentacji medycznej spadkodawcy. Sąd zobowiązał biegłych do zakończenia oceny dokumentacji w terminie do końca maja, co w opinii prawników pozwoli na wydanie prawomocnego wyroku jeszcze w tym roku. Ponadto na przełomie maja i czerwca odbędzie się nabór wniosków o fundusze unijne. Po trzecie, w dalszym ciągu prowadzimy rozmowy z inwestorem, który w czerwcu wznowi prace budowlane. Co do terminów, to zwracaliśmy się do władz miasta o ich przesunięcie i po uzyskaniu wstępnej zgody władze miasta zamilkły, nie udzielając nam odpowiedzi. Są dokumenty potwierdzające to.

– W Urzędzie Miejskim powołany został zespół, który określić ma dalsze działania miasta wobec Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. W ramach 1.edycji Budżetu Obywatelskiego Towarzystwo otrzymało od miasta 900 tys. zł na budowę hospicjum i zgodnie z zawartą umową do końca ubiegłego roku powinno się z niej rozliczyć, czego niestety nie uczyniło – Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka Urzędu Miejskiego odpowiada na pytania, jakie kroki podjęły władze  miasta. – W momencie, kiedy „Hospicjum” starało się o pozyskanie kredytu, miasto ze swojej strony zadeklarowało chęć bycia gwarantem tej pożyczki, pod warunkiem wpisania gminy na pierwszej pozycji w zabezpieczeniu hipotecznym. Niestety kredyt nie został udzielony. Następnie Towarzystwo zwróciło się do władz miasta z pismem o przedłużenie terminu realizacji inwestycji, bez informacji o zapewnieniu i sposobie jej finansowania. Warunkiem prolongaty terminu rozliczenia było zaproponowane przez miasto wprowadzenie zabezpieczenia hipotecznego na realizowanej inwestycji. Na takie rozwiązanie nie było akceptacji Towarzystwa. Czas obowiązywania umowy już minął, nie ma więc już możliwości prolongaty terminu rozliczenia dotacji. Niestety, brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego inwestora tego zadania doprowadził do tego, że od kilku miesięcy nic się nie dzieje na placu budowy.

Czy miasto poczeka na wznowienie prac, jasnej deklaracji nie ma. Na razie na prośbę inwestora wykonawca zabezpieczył niedokończoną budowę folią.

/asz/

Poprzedni artykułUnia lepsza w meczu na szczycie
Następny artykułPotrącił pieszego i uciekł