Strona główna Bez kategorii Bezrobotni posprzątają miasto

Bezrobotni posprzątają miasto

5

22 świdniczan posiadających status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń opieki i wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  od 1 kwietnia do 30 listopada może znaleźć zatrudnienie w ramach programu prac społecznie użytecznych.

rzeka 3

Łączna kwota świadczeń pieniężnych w tym okresie wyniesie ponad  60 tys. zł. Przez ten czas bezrobotni przepracują blisko 7,5 tys. godzin.

Prace zlecone będą przez Urząd Miejski w Świdnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Dzienny „Senior-Wigor”. Zatrudnione osoby będą porządkować tereny komunalne oraz wykonywać prace gospodarcze w miejscach użyteczności publicznej. Prace te wykonywane będą  w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, w miejscu zamieszkania bądź pobytu osoby bezrobotnej.

Prace społecznie użyteczne stworzyć mają możliwości ewentualnego powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym. Celem tej formy zatrudnienia jest wsparcie i aktywizacja naszych mieszkańców, a także pomoc materialna. Uczestnicy programu mają bowiem możliwość uzyskania świadczenia, które dostarczy im dodatkowego źródła utrzymania. Możliwość podjęcia jakiejkolwiek formy zatrudnienia działa często mobilizująco na osoby bezrobotne, gdyż pokazuje im, że istnieje szansa na zmianę ich życia – podkreśla Krystian Werecki, Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywności Obywatelskiej.

Osoba skierowana do tego typu prac nie traci statusu osoby bezrobotnej. Nadzorujące i zlecające instytucje miejskie zapewniają podstawowe środki ochrony oraz niezbędne narzędzia. Urząd Pracy refunduje 60% świadczeń wypłaconych za pracę.

W ubiegłym roku w programie prac społecznie użytecznych udział wzięło 13 osób, w trakcie trzy zrezygnowały z powodu podjęcia pracy a dwie wypadły z programu z powodu nadmiernej absencji. Przepracowano łącznie 5044 godzin.

/opr.red/

Poprzedni artykułNowoczesna z petycją i Konstytucją
Następny artykułRuszyła przeprowadzka Straży Miejskiej