Strona główna Bez kategorii Samorządowcy w Strasburgu

Samorządowcy w Strasburgu

5

Reprezentanci władz lokalnych z Polski wzięli udział w 30 sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych zorganizowanej w Strasburgu. Tematem tegorocznej sesji Kongresu była „Etyka i przejrzystość na poziomie władz lokalnych i regionalnych”. W gronie reprezentantów z Polski znalazła się prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, oddelegowana przez Związek Miast Polskich – informuje Mateusz Jadach z UM w Świdnicy.

Strasburg 1

Kongres jest ogólnoeuropejskim zgromadzeniem politycznym, jego 648 członków zajmuje stanowiska wybieralne, są radnymi z gmin i regionów, wójtami, burmistrzami, prezydentami lub marszałkami i reprezentują ponad 200.000 podmiotów w 47 państwach europejskich. Jego zadaniem jest wspieranie demokracji lokalnej i regionalnej, poprawa zarządzania lokalnego i regionalnego oraz wzmacnianie samorządności. Zbiera się na sesjach dwa razy w roku. Podobnie jak w innych zgromadzeniach politycznych, takich jak parlamenty krajowe lub rady regionalne, sesje są formalnymi spotkaniami, podczas których członkowie Kongresu badają sprawozdania, prowadzą debaty tematyczne i wydają zalecenia.

Podczas XXX sesji dyskutowano na temat dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, kryzysie związanym z uchodźcami w Europie oraz o roli etyki i transparentności na poziomie władz lokalnych. Zgromadzenie przyjęło także sprawozdania i wydało zalecenia odnośnie sytuacji demokracji lokalnej i regionalnej w Republice Słowackiej, Albanii oraz Francji. Szczególną uwagę delegaci poświęcili Ukrainie. Andrzej Porawski, dyrektor wykonawczy Związku Miast Polskich, przedstawił trudną sytuację naszego sąsiada ze wschodu, który „mimo 1,6 mln przesiedleńców, nie otrzymuje wystarczającego wsparcia ze strony UE w porównaniu z danymi do Turcji, której umożliwia to przyjmowanie syryjskich uchodźców”. Podkreślił również, że „centralizacja pomocy udzielanej przez państwa, która nie jest delegowana do lokalnych społeczności pomimo tego że, to one bezpośrednio są dotknięte tą sytuacją”. Z kolei Gert Westerveen, przedstawiciel Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców przy Radzie Europy wyraził głęboką nadzieję w to, że „Kongres pomoże zmobilizować władze lokalne, które są na pierwszej linii, jeśli chodzi o udzielanie pomocy uchodźcom”.

Delegaci pochylili się także nad tematem wzrostu ekstremizmu związanego z uchodźcami. Ich zdaniem konieczne jest promowanie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w miastach i regionach w celu zapobiegania radykalizacji. Przyjęto w związku z tym uchwałę w sprawie utworzenia zestawu narzędzi do wykorzystania przez lokalnych i regionalnych przedstawicieli. Przedstawiając projekt uchwały, Bert Bouwmeester (Holandia, ILDG) i Josef Neumann (Niemcy, SOC) powiedział, że zestaw narzędzi będzie zawierać zasobów cyfrowy dobrych praktyk i będzie dostępny w 36 językach na dedykowanej stronie.

Wyzwania, przed którymi stoją dziś samorządowcy z Europy w odniesieniu do kryzysu związanego z napływem uchodźców są ogromne. Padają pytania o przyszłość i kształt Europy. Nie ma na nie jednoznacznych odpowiedzi. Jedno jest jednak pewne – samorządowcy jako gospodarze miast i regionów mają ogromny wpływ na nasze najbliższe otoczenie. Spotkania takie to nie tylko okazje do poważnych debat, ale także do podglądania dobrych praktyk i wymiany doświadczeń – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Poprzedni artykułW Wielką Sobotę z liderem tabeli
Następny artykułIdziemy do kina: „Powót”