Strona główna Polityka Sesja Rady Miejskiej po raz XVII

Sesja Rady Miejskiej po raz XVII

0

12 projektów uchwał trafi pod obrady Rady Miejskiej w Świdnicy. XVII sesję tej kadencji samorządu zaplanowano na 26 lutego. Początek o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego.

Sesja głosowanie (4)

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2016 rok” oraz w sprawie nadania imienia dla ronda przy ulicy Śląskiej w Świdnicy.
Podczas sesji wręczone zostaną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Prezydenta Miasta Świdnicy dyplomy nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Świdnicy” wraz z pamiątkowym medalem dla:
– Krystyny Barteli
– Jana Czałkiewicza
– Jana Masłowskiego
– Piotra Pamuły
– Daniela Perskiego
– Ryszarda Pycza
– Tadeusza Smarzyńskiego
– Andrzeja Ząbka.

Wykaz projektów uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej
XVII/1. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, wolnej niesamodzielnej części nr 1a lokalu mieszkalnego nr 1-1a położonego w Świdnicy przy ulicy Lelewela 2, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
XVII/2. w sprawie nadania imienia dla ronda przy ulicy Śląskiej w Świdnicy
XVII/3. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Dolnośląskiego
XVII/4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu
XVII/5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
XVII/6. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem miasta w zakresie dzierżaw gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego
XVII/7. w sprawie zmian w budżecie
XVII/8. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy
XVII/9. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy
oraz nadania jej statutu
XVII/10. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2016 rok”
XVII/11. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Świdnicy
XVII/12. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Świdnicy

Poprzedni artykułRondo imienia Żołnierzy Wyklętych?
Następny artykułCiężarówki i autobusy na celowniku