Strona główna 112 Place zabaw z usterkami

Place zabaw z usterkami

3

Większość placów zabaw w Świdnicy po zimie wymaga napraw. Usterki wykazują prowadzone od kilku dni kontrole straży miejskiej.

Pz11

Straż Miejska w Świdnicy  4 lutego 2016 roku rozpoczęła akcję pn. „Bezpieczny plac zabaw”. Pod lupę strażników zostały wzięte w pierwszej kolejności place zabaw zlokalizowane na Osiedlu Młodych, Osiedlu Zawiszów oraz Osiedlu Zarzecze oraz w Parku im.  J. Kasprowicza. Już pierwsze kontrole wykazały, że są wady i uszkodzenia, którym natychmiast powinni przyjrzeć się zarządcy placów. Strażnicy skrupulatnie przyjrzą się wszystkim potencjalnym zagrożeniom i w trybie natychmiastowym zwrócą się do odpowiedzialnego za bezpieczeństwo o podjęcie niezwłocznych działań naprawczych. Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami są uszkodzenia lub poluzowanie śrub mocujących urządzenia zabawowe, wystające gwoździe i inne ostre elementy, połamane, nadpęknięte lub przegniłe drzewce, deski i stopnie konstrukcji, zerwane lub naderwane linki asekuracyjne, obluzowane lub mimośrodowo kręcące się na wyrobionych lub uszkodzonych łożyskach karuzele, pęknięte osłony tarasów wysokościowych, a także wymalowane gdzieniegdzie graffiti i napisy o treści niekoniecznie adresowanej do najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

Na Osiedlu Młodych skontrolowano 12 placów, gdzie w 8 przypadkach ujawniono łącznie 15 defektów. Podobnie na Osiedlu Zawiszów podczas kontroli 5 miejsc zabaw dla dzieci stwierdzono 3 usterki. Kontrola 6 takich miejsc na Osiedlu Zarzeczu skutkowała zaś wykryciem 12 potencjalnie niebezpiecznych uszkodzeń sprzętów zabawowych.
O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach Straż zawiadomi właściwych zarządców, jednak należy pamiętać, że taki obowiązek systematycznej kontroli należy do samego podmiotu władającego terenem wraz z zamontowanymi na nim urządzeniami. W przypadku zaniedbań w tym względzie osoba odpowiedzialna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z art. 71 i 72 kodeksu wykroczeń oraz ukarana grzywną do 5000 zł lub karą aresztu. W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających także życiu lub zdrowiu człowieka odpowiedzialność karna jest znacznie wyższa.

Straż Miejska prosi wszystkie osoby, które zauważą wystąpienie jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu placów zabaw na terenie miasta o zgłoszenie tej informacji dyżurnemu SM w Świdnicy pod bezpłatny numer telefonu 986.

/SM, opr. red./

Poprzedni artykułBal Karnawałowy z przedszkolakami
Następny artykułWalentynki w Cinema 3D [KONKURS]