Strona główna Bez kategorii Zbadają decyzje związane z Zaułkiem Świętokrzyskim

Zbadają decyzje związane z Zaułkiem Świętokrzyskim

13

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Świdnicy Komisja rewizyjna przedstawi plan kontroli na najbliższy rok. W marcu pod lupę zostaną wzięte procedury związane z odroczeniem kar dla firmy Blackrock Properties. W czerwcu komisja ma poznać chronologie zdarzeń związaną ze sprzedażą terenów pod  Kaufland i udziału finansowego miasta w przebudową wjazdu do marketu.

ruiny1

Zdjęcie archiwalne

6 czerwca 2012 roku ówczesne władze miasta i firma Blackrock Properties podpisały akt notarialny umowy sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Świdnicy przy ul. Różanej, Świętokrzyskiej i Łukowej i oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Zgodnie z zawartą przed sądem ugodą, w czerwcu 2015 roku firma Blackrock Properties, która miała wybudować galerię handlową w Zaułku Świętokrzyskim, powinna zostać obciążona milionem złotych kary za niewywiązanie się z umowy. Kara została odroczona, a termin realizacji inwestycji wydłużony o trzy lata.  – 7 lipca 2015  podpisano akt notarialny – aneks do umowy sprzedaży, ustanowienia hipotek i oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Spółka Blackrock Propertis Sp. z o. o. zobowiązała się do rozpoczęcia budowy i wykonania stanu zerowego w terminie sześciu lat oraz zakończenia budowy (uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie) w terminie ośmiu lat i sześciu miesięcy licząc od dnia 7 czerwca 2012 roku. Nastąpiła więc prolongata terminu rozpoczęcia inwestycji o trzy lata. Wysokości naliczonych kar pozostały niezmienione – informowała w lipcu Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka UM. Do dziś na terenie wykupionym od miasta pod galerię inwestor prowadzi  płatny parking. Część terenu to pozostałości po rozpoczętej przed laty budowie.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w marcu przeprowadzi – jak czytamy – „kontrolę problemową procedury i decyzji Prezydenta Miasta Świdnicy dot. zmiany umowy z firmą BlackRock Properties Sp. z o.o. na zagospodarowanie „Zaułka Świętokrzyskiego” – budowa galerii handlowej, związanej z naliczonymi karami umownymi w przypadku nierozpoczęcia i zakończenia budowy w terminie”.

Natomiast w czerwcu komisja zajmie się terenami sprzedanymi pod budowę marketu przy ulicy Ceglanej i związaną z tym budowę wjazdu na posesję. Inwestycja wymagała przebudowy fragmentu ulicy Zamenhofa i wjazdu na Osiedle Młodych ulica Emilii Plater. Część kosztów poniosło miasto, co wywołało spór miedzy obecnymi i poprzednimi władzami miasta. W planie pracy komisji ten punkt zapisano następująco: „Zaprezentowanie przez Prezydenta Miasta Świdnicy chronologii zdarzeń dotyczących sprzedaży działki pod obiekt wielkopowierzchniowy „Kaufland” (procedury wyceny działki, cena sprzedaży, deklarowany pierwotny udział Miasta w przedsięwzięciu, uzgodnienia dot. uciążliwości dla mieszkańców, faktycznie poniesione nakłady na partycypację Miasta w kosztach budowy „Ronda Turbinowego” (przy ul. L.Zamenhofa).”

Pod koniec roku komisja zamierza przeprowadzić kompleksowa kontrolę w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Poprzedni artykułPobiegli w zimowej scenerii [FOTO]
Następny artykułNiemowlę zmarło na chrzcinach