Strona główna Kultura Rezydencje artystyczne czekają

Rezydencje artystyczne czekają

0

Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro, działający w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, zaprasza artystów z Wrocławia i Dolnego Śląska do wzięcia udziału w naborze na rezydencje artystyczne w Pilznie i Koszycach. Zgłoszenia można nadsyłać do 7 lutego 2016 roku.

Grafika_Open_Call_Koszyce

Koszyce – rezydencja w DIG Gallery // współpraca z K.A.I.R. Kosice Artist in Residence

Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro, prowadzony w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, we współpracy z Kosice Artist in Residence zaprasza artystów pracujących z nowymi mediami, realizujących projekty site-specific i w przestrzeni publicznej, tworzących interaktywne, świetlne i dźwiękowe instalacje, a także performerów na dwumiesięczną rezydencję w Koszycach w kwietniu i maju 2016 roku.

Kosice Artist in Residence (K.A.I.R.) to program rezydencji artystycznych, prowadzony przez organizację Kosice Creative Industry od 2013 roku, kiedy to Koszyce nosiły tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. K.A.I.R. kieruje swoją ofertę do artystów reprezentujących różne dyscypliny sztuki i różne kraje, także spoza Europy. Najważniejsze cele programu to wspieranie kreatywnej energii twórców w ich działaniach oraz w poszukiwaniu nowych dróg artystycznej ekspresji, stymulowanie sceny artystycznej w Koszycach oraz wzmacnianie dialogu międzykulturowego. Każdy z rezydujących w Koszycach twórców z pomocą zespołu K.A.I.R. ma możliwość nie tylko realizacji autorskich projektów, ale też poznania lokalnego środowiska i poszerzenia sieci kontaktów. Więcej informacji o organizacji Kosice Creative Industry i programie K.A.I.R. można znaleźć pod adresem: www.cike.sk/en oraz www.kair.sk.

Co proponujemy?
• dwumiesięczny pobyt rezydencyjny w Koszycach w kwietniu i maju 2016 roku,
• pokrycie kosztów podróży do 400 euro,
• pracownię artystyczną,
• wystawę w Galerii DIG na koniec rezydencji ,
• stypendium w wysokości 1.400 euro.

Kogo zapraszamy?
Artystów mieszkających, uczących się lub tworzących we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, niezależnie od ich narodowości.

Jakie dokumenty należy złożyć?
• CV zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, a także informacje o wykształceniu i udziale w wystawach,
• list motywacyjny uzasadniający, dlaczego artysta chce wziąć udział w rezydencji i przedstawiający, jakie są jego pomysły na projekt, który ma być realizowany w Koszycach,
• portfolio (maksymalnie 10 stron: teksty, fotografie, adresy www),
• kopię dowodu osobistego lub paszportu, lub w przypadku obcokrajowców innego dokumentu zgodnie z prawem kraju pochodzenia, potwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania i wiek artysty – w przypadku osób posiadających miejsce zamieszkania poza terenem Wrocławia i Dolnego Śląska, ale uczących się na tym terenie – dodatkowo kopię legitymacji studenckiej.
Uwaga: wszystkie dokumenty powinny zostać przygotowane w języku angielskim.

Dokumenty w języku angielskim można przesyłać na adres [email protected] w dniach 4 stycznia – 14 lutego 2016 roku z dopiskiem „Nabór na rezydencję w Koszycach”.

Zgłoszenia oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: zgodność wniosku z celem naboru, opisanym w § 1 Regulaminu (10 punktów), jakość koncepcyjna i artystyczna projektu, a więc opis pomysłu i procesu służącego jego realizacji; walory artystyczne i merytoryczne projektu, wykorzystanie ciekawych technik i środków wyrazu (10 punktów), nadanie międzynarodowego charakteru projektowi, a więc zaproszenie do współpracy przedstawicieli lokalnego środowiska artystycznego i kulturalnego, także reprezentantów lokalnych organizacji, co prowadzić będzie do obustronnej wymiany wiedzy, doświadczeń i praktyk (10 punktów), wpływ projektu na aktywizację obywatelską, artystyczną i kulturalną lokalnej społeczności, a więc możliwość uczestniczenia w projekcie mieszkańców Koszyc (5 punktów).

Harmonogram
4.01-14.02.2016 – nabór na rezydencję
29.02.2016 – ogłoszenie wyników naboru

Rezydencja: kwiecień i maj 2016; liczba miejsc: 1

Organizatorzy / Kontakt
Berenika Nikodemska / Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro
[email protected]
Zuzana Kotikova / Kosice Artist in Residence
[email protected]

Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rezydencję w Koszycach wspiera Instytut Polski w Bratysławie.

Grafika_Open_Call_Pilzno

Pilzno – rezydencja w DEPO2015 // współpraca z OPEN A.i.R Artist in Residence Program

Do Pilzna zapraszamy artystów w swojej pracy zajmujących się szeroko pojętymi sztukami wizualnymi, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania graficznego. Poszukujemy osób, które mają doświadczenie w tworzeniu w otwartych pracowniach i fab labach. Preferowane zagadnienia (do zrealizowania w trakcie rezydencji) to: DIY, recykling/upcykling, rzemiosło, gaming, wizualizacja danych (data visualisation) oraz innowacyjne podejście do tworzenia grafik. Duże znaczenie ma też społeczny, partycypacyjny wymiar proponowanych działań, które w założeniu mają dążyć do zaangażowania w nie lokalnej społeczności.
Co oferujemy?
– pokrycie kosztów transportu z miejsca zamieszkania do miejsca rezydencji i z miejsca rezydencji do miejsca zamieszkania,
– honorarium (1000 euro brutto),
– zakwaterowanie,
– przestrzeń do pracy,
– pokrycie kosztów materiałów niezbędnych do pracy artystycznej (do 500 euro),
– pomoc produkcyjną, merytoryczną i promocyjną.
Wybrany artysta będzie miał okazję pracować w przestrzeni DEPO2015 – obiektu powstałego podczas Europejskiej Stolicy Kultury Pilzno 2015. Serce DEPO2015 to Centrum Kreatywnej Przedsiębiorczości, którego celem jest tworzenie połączeń między kulturą, biznesem i branżą kreatywną. To miejsce, gdzie współegzystują, wspólnie pracując i tworząc, dopiero początkujące inicjatywy, jak i projekty aktywne już od dłuższego czasu.
Jak należy aplikować?
Aplikacje, składające się z CV (z zaznaczeniem przeprowadzonych wystaw i prezentacji artystycznych), portfolio z prezentacją głównych realizacji (maksymalnie 5 różnych przedsięwzięć), opisem projektu realizowanego w Pilznie oraz listem motywacyjnym (wszystko w językach polskim i angielskim), należy przysłać najpóźniej do 7 lutego 2016 roku na adres [email protected], wpisując „DEPO2015” w temacie wiadomości. Selekcję zgłoszeń przeprowadzą dwa skład jury – polskie i czeskie. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 29 lutego 2016 roku.
W liście motywacyjnym prosimy przedstawić zagadnienia i działania podejmowane w swojej najnowszej pracy artystycznej oraz plany na rezydencję artystyczną w Pilznie. Uwaga: zgłaszający powinien posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.
W trakcie rezydencji razem z artystą przygotowane zostaną co najmniej dwa wydarzenia otwarte dla publiczności: warsztaty lub spotkanie autorskie (do ustalenia razem z wybranym rezydentem) oraz finałowa prezentacja efektów rezydencji.
Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Więcej informacji:
Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro: www.wroclaw2016.pl/rezydencje, www.facebook.com/airwro
DEPO2015: www.depo2015.cz / OPEN A.i.R.: www.facebook.com/openairplzen
Kontakt:
Krzysztof Bielaszka, A-i-R Wro: [email protected]
Tereza Svášková, OPEN A.i.R Pilzno: [email protected]

/A-i-R WRO/

Poprzedni artykułOrszak Trzech Króli już dziś
Następny artykułOrszak Trzech Króli przeszedł przez Świdnicę [FOTO/VIDEO]