Strona główna Bez kategorii Jakie decyzje przed świdnickimi radnymi?

Jakie decyzje przed świdnickimi radnymi?

1

Rada Miejska w Świdnicy będzie obradowała pierwszy raz w tym roku. Sesja rozpocznie się 29 stycznia o godzinie 10.00 w sali narad USC przy ul. Armii Krajowej 47. Obrady są otwarte dla publiczności. Radni zagłosują m.in. nad uchwałami dotyczącymi zasad rekrutacji do przedszkoli i szkół.

Sesja głosowanie (4)

Uchwała dotycząca punktacji w II etapie rekrutacji do przedszkoli musiała zostać zmieniona po uwagach nadzoru prawnego wojewody. W poprzedniej uchwale nie uwzględniono rodziców samotnie wychowujących dzieci. Radni zagłosują także nad projektem, regulującym przejecie dzieci do szkoły spoza rejonu. Punktacja uwzględnia m.in. wyniki dziecka w nauce.

W porządku obrad znalazły się także uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach ulic Okulickiego – Fieldorfa w Świdnicy; w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016. Przedstawione zostaną także sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w Świdnicy od początku kadencji do końca 2015 roku oraz plany pracy komisji na 2016 rok.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XVI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku XVI sesji Rady Miejskiej.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
5. Przedstawienie i przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej w Świdnicy na 2016 rok.
6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy od początku kadencji do końca 2015 roku.
7. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy na 2016 rok:
– Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
– Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
– Komisji Oświaty
– Komisji Budżetu i Finansów
– Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.
8. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok- (zał. nr 1,
proj. XVI/8).
9. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XVI/: 1- 7).
10. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
12. Zakończenie XVI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Wykaz projektów uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej

XVI/1. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych położonych w Świdnicy przy ulicy Komunalnej

XVI/2. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Świdnicę

XVI/3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach ulic Okulickiego – Fieldorfa w Świdnicy

XVI/4. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016
XVI/5. w sprawie zmian w budżecie
XVI/6. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

XVI/7. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnicę oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

XVI/8. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

/opr. red./

 

Poprzedni artykułKradli drewno z Hycla
Następny artykuł300 tysięcy złotych na przydomowe oczyszczalnie