Strona główna Bez kategorii Ile pieniędzy w 2016 na bezrobotnych?

Ile pieniędzy w 2016 na bezrobotnych?

0

Ponad 400 mln zł tylko w 2016 r. trafi na dolnośląski rynek pracy. Tak wynika z Regionalnego planu działania na rzecz zatrudnienia na 2016 r. Właśnie kończą się konsultacje projektu dokumentu, który według planu jeszcze w styczniu może przyjąć zarząd województwa dolnośląskiego – informuje Stefan Augustyn, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jakie środki trafia do powiatu świdnickiego, jeszcze nie wiadomo.

praca wakacje

Stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku – według ostatnich danych – spadła do 8,5%, a w skali kraju jest to 9,6%. W powiecie świdnickim – 9%.

Na szczególną pomoc w 2016 r. będą mogli liczyć długotrwale bezrobotni – najliczniejsza grupa wśród Dolnoślązaków bez pracy (ponad 54 proc.), a także bezrobotne osoby w starszych grupach wiekowych – powyżej 50 lat (33 proc.), bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych (31,5 proc), bezrobotni do 30. roku życia w tym z tzw. grupy NEET (23,7 proc). Co więcej szczególnym wsparciem zostaną objęci bezrobotni bez żadnego doświadczenia zawodowego, osoby niepełnosprawne, a także rodzice najmłodszych. Plan zakłada konkretne efekty – w 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata ma wzrosnąć do 68,1 proc. (z 65,5 proc).

Ma w tym pomóc kompleksowe działanie począwszy od rozpoznania potencjału osób bezrobotnych poprzez konkretne wsparcie uwzględniające potrzeby rynku pracy. Do dyspozycji będą bony stażowe i szkoleniowe, kursy, a także dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej. W 2016 r. przedsiębiorcy mogą liczyć na jeszcze większe wsparcie w przypadku zatrudniania bezrobotnych, planowane jest również szersze wykorzystanie narzędzi z zakresu ekonomii społecznej – zatrudnienie socjalne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, czy też prace w ramach spółdzielni socjalnych. Na te działania przeznaczonych zostanie 403,9 mln zł.

Według wstępnych decyzji ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w 2016 roku Dolny Śląsk otrzyma:
– 231,5 mln zł na realizację przez samorządy powiatowe programów na rzecz aktywizacji bezrobotnych, w tym 119,3 mln zł poza konkursami na projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
– 46,4 mln zł na refundację pracodawcom części wynagrodzenia bezrobotnych do 30. roku życia.

Dodatkowo 126 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego DWUP przeznaczy w ramach konkursów na realizację projektów z obszaru rynku pracy – w tym:
– 36,4 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
– 89,6 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Jaka część z tych środków zostanie przekazana do Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, jeszcze nie zostało ustalone.

Poprzedni artykułŚwiebodzicki Orszak Trzech Króli
Następny artykułLot balonem na WOŚP [PROGRAM FINAŁU W ŚWIDNICY]