Strona główna Wydarzenia Świdnica W gminie Świdnica nie będzie wyższych podatków

W gminie Świdnica nie będzie wyższych podatków

0

Podczas XVII Sesji Rady Gminy radni przyjęli uchwały m.in. w sprawie podatku od nieruchomości, od środków transportu oraz zatwierdzili taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Radni jednomyślnie zdecydowali o nie podnoszeniu stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2016 rok.

Głosowanie radnych nad uchwałami podatkowymi

Głosowanie radnych nad uchwałami podatkowymi

Zanim budżet Gminy Świdnica na rok 2016 zostanie uchwalony przez Radę Gminy pierwszym krokiem jest określenie, w jakiej wysokości będziemy płacić podatki. Stąd konieczność podjęcia uchwał tzw. okołobudżetowych, które wyznaczają stronę dochodów wpływających do gminy.

Radni, widząc trudną sytuację mieszkańców gminy postanowili nie podwyższać podatków  od nieruchomości i od środków transportu na rok 2016. Ponadto zostaje obniżona stawka średniej ceny skupu żyta z 58 zł / 1dt do poziomu 53,75 zł / 1 dt tj. o 7%, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS.

Radni podejmując stosowną uchwałę zdecydowali, iż podatek od nieruchomości na 2016 rok wyniesie:

Od budynków lub ich części

– od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,62 zł/ m2

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarcze oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,89 zł/ m2

– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,31 zł/ m2

– od pozostałych ( budynki gospodarcze) – 5,37 zł/ m2

– garaży – 7,12 zł/ m2

26 listopada br. radni jednogłośnie zdecydowali także o przyjęciu uchwały w sprawie taryf oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Oznacza to tym samym, że z dniem 1 stycznia 2016 r. ceny dla gospodarstw domowych kształtować się będą następująco: 4,18 zł brutto/m3 za dostarczoną wodę (obecnie 4,07 zł brutto/m3) oraz  7,95 zł brutto / m3  za odprowadzanie ścieków (obecnie 7,68 zł brutto/m3). W grupie taryfowej odbiorców „gospodarstwa domowe” do każdego 1m3 wody gmina Świdnica dopłaci 0,04 zł brutto, a do 1m3 odprowadzonych ścieków 2,39 zł brutto. W przyszłorocznym budżecie gminy Świdnica na ten cel zabezpieczono kwotę 400 tys. zł.

Opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych są jednolite dla wszystkich grup odbiorców i wynosić będą:

– za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 185 zł netto

– za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych  185 zł netto

Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.

Poprzedni artykułSpeed Stacks po raz pierwszy w Świdnicy [FOTO]
Następny artykułRozpoczyna się akcja „zima”