Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Świętowanie i nagradzanie w gminie Świdnica

Świętowanie i nagradzanie w gminie Świdnica

0

Gminne obchody Święta Niepodległości 11 listopada rozpoczną się o godz. 16.00 w hali sportowej w Witoszowie Dolnym. W tym dniu wójt gminy wręczy najważniejsze tytuły przyznane przez Radę Gminy Świdnica: Honorowy Obywatel Gminy oraz Zasłużony dla Gminy Świdnica.

Orłowska-Sondej

Zdjęcie z FB Grażyny Orłowskiej-Sondej. Dziennikarka otrzyma tytuł Honorowego Obywatela Gminy Świdnica

Również 11 listopada, o godzinie 9.00 uroczystą mszą świętą mieszkańcy parafii w Bystrzycy Górnej upamiętnią 97. rocznicę odzyskania Niepodległości. Następnym punktem obchodów tego Święta będzie wspólne śniadanie patriotyczne.

Program Święta Niepodległości w gminie Świdnica:

Godz. 9.00 Msza św. w intencji Ojczyzny – kościół parafialny pw. N.M.P. w Bystrzycy Górnej.

Godz. 10.00 – Śniadanie patriotyczne – świetlica w Bystrzycy Górnej. Spektakl Teatrzyku Obrzędowego Tradycja pt. „Ku Chwale Ojczyzny”.

Godz. 13.00 – podpisanie Umowy Przyjaźni pomiędzy Gminą Świdnica i Miastem Adria we Włoszech – sala narad Urzędu Gminy Świdnica.

Godz. 16.00-18.30 – Gminne uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Uroczysta gala połączona z wręczeniem odznaczeń „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica” oraz „Zasłużony dla Gminy Świdnica”, hala sportowa w Witoszowie Dolnym.Występ Zespołu “Śląsk” – wejście za zaproszeniami.

HONOROWI OBYWATELE GMINY ŚWIDNICA

Grażyna Orłowska – Sondej od ponad 32 lat jest dziennikarką Telewizji Polskiej we Wrocławiu, a od 22 lat dba i troszczy się o losy Kresów Wschodnich. W  firmowanym przez siebie autorskim programie “Studio Wschód” realizuje reportaże opowiadające o związkach Dolnoślązaków z ojczyzną ich przodków, podtrzymuje więzi z rodakami, tak, by nie czuli się opuszczeni i zapomniani przez ojczyznę. Jest inicjatorką akcji “Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, którą od wielu lat wspiera wspólnie z Dolnośląską Kurator Oświaty Beatą Pawłowicz i młodzieżą. Pani Grażyna z ogromną pasją i zaangażowaniem zaszczepia wśród młodego pokolenia z gminy Świdnica szacunek, troskę i pamięć do historii. Pamiętając o przyszłości nie zapomina o przeszłości. Dzięki niespożytej energii realizuje wytyczone sobie cele. Jej zaangażowanie w sprawy naszej gminy, troska o rozwój i właściwe funkcjonowanie pielęgnowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży zasługują na nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica”.

Beata Pawłowicz – jest Dolnośląskim Kuratorem Oświaty. Od wielu lat aktywnie współpracuje z gminą Świdnica. Wspomaga gminę w pozyskiwaniu środków finansowych na wsparcie uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym m.in. w organizacji wypoczynku letniego oraz innych przedsięwzięć dotyczących gminnej oświaty. Jest inicjatorem dolnośląskiej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” organizowanej wspólnie z Panią redaktor Grażyną Orłowską-Sondej z TVP Wrocław. W ramach tego programu od kilku lat setki młodych Dolnoślązaków, w tym uczniowie Gimnazjum w Pszennie, wyjeżdżają corocznie na Ukrainę, gdzie biorą udział w porządkowaniu i odnawianiu polskich cmentarzy i nekropolii. Efektem tego jest nawiązanie współpracy uczniów Gimnazjum w Pszennie z młodzieżą z Nowej Uszycy na Ukrainie. Beata Pawłowicz cieszy się dużym uznaniem i zaufaniem w środowisku oświatowym. Jej zaangażowanie w sprawy naszej gminy, troska o rozwój i właściwe funkcjonowanie gminnych placówek oświatowych zasługują na nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica”.

ZASŁUŻENI DLA GMINY ŚWIDNICA
Józefa Kołosz – mieszkanka Lutomi Dolnej od 1969 r., członek rady sołeckiej przez 5 kadencji. Aktywnie uczestniczy w Kole Gospodyń Wiejskich, służąc radą i pomocą młodszym koleżankom. Jest otwarta na współpracę. Inicjuje wiele wydarzeń kulturalnych w swoim środowisku (festyny, spotkania aktywnych kobiet, uroczystości środowiskowe. Na uwagę zasługuje troska o mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Swoim zaangażowaniem w środowisku chęcią niesienia pomocy innym, aktywnością w KGW, daje dobry przykład mieszkańcom gminy.

Justyna Sara-Hryncyszyn mieszkanka Grodziszcza od 1980 r.(8..08.1980), aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej. Swoją pracę społeczną rozpoczęła od 2009 r. stając się członkiem Grupy Inicjatywnej Odnowy Wsi Grodziszcze. W 2010 roku założyła i była opiekunem Nieformalnej Grupy Aktywnej Młodzieży,
Od stycznia 2011 roku do 2015 roku przewodnicząca Rady Sołeckiej w Grodziszczu.

W 2012 roku z Grupy Inicjatywnej Odnowy Wsi Grodziszcze oraz Nieformalnej Grupy Aktywnej Młodzieży założone zostało Stowarzyszenie Sztafeta Pokoleń, którego została prezesem. Poprzez tą         organizacje aktywizuje młodzież z Grodziszcza i sąsiednich sołectw do udziału w różnorodnych akacjach, spotkaniach i uroczystościach, Justyna Sara-Hryncyszyn była koordynatorem wielu projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Sztafeta Pokoleń.

Eufemia Stankiewicz – mieszkanka Bystrzycy Górnej od 1979 r. członkini Rady Sołeckiej, Klubu Seniora, Zespołu Piesni i Tańca Bystrzyca. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia „Trzy Sosny” w Bystrzycy Górnej, gdzie pełni funkcję skarbnika. Jest osobą aktywną i zaangażowaną społecznie w Zycie i rozwój sołectwa Bystrzyca Górna. Od kilku lat prężnie uczestniczy w działaniach kulturalnych, oświatowych i sportowych wsi, a swoim przykładem zachęca do pracy młodych mieszkańców gminy. Jest współorganizatorem festynów i imprez środowiskowych oraz uroczystości gminnych. Na uwagę zasługuje działania pani Stankiewicz w kierunku zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego (pomoc w urządzeniu skweru pokoleniowego, drzewa genealogicznego).


Władysław Urbański
mieszkaniec Lutomi Dolnej od 1949 r., radny dwóch kadencji, trener w klubie sportowym „Kłos”, długoletni sołtys Lutomi Dolnej. Aktywnie uczestniczy w życiu sołectwa Lutomia Dolna, podejmując wiele działań na rzecz poprawy estetyki i warunków życia mieszkańców. Od kilkunastu lat prężnie uczestniczy w działaniach sportowych dzieci i młodzieży odnosząc sukcesy, a tym samym przyczynia się do rozwoju sportu w gminie. Swoją aktywnością i zaangażowaniem w sprawy bieżące sołectwa, daje dobry przykład młodym mieszkańcom, których stara się włączyć do współpracy. Jest otwarty na współpracę, inicjuje wiele wydarzeń kulturalnych, a nade wszystko sportowych w swoim środowisku.


Jerzy Żądło
– mieszkaniec Bystrzycy Górnej od 2006 r., od 18 lat działa w LKS najpierw jako piłkarz, a od 10 lat jest trenerem. W 2015 roku został wiceprezesem LKS. Aktywnie uczestniczy w życiu wsi, jest organizatorem wielu przedsięwzięć, kulturalnych i sportowych. Na uwagę zasługuje zaangażowanie w rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Współpracuje też z seniorami, strażakami, radą sołecką. Jego aktywność ma pozytywny wymiar w środowisku i zachęca innych do pracy. Cieszy się uznaniem i zaufaniem mieszkańców.