Strona główna Bez kategorii Sięgnij po stypendium kulturalne

Sięgnij po stypendium kulturalne

0

Każdy, kto ma ciekawy pomysł na przedsięwzięcie w dziedzinie kultury i mieszka w Świdnicy, może powalczyć o środki na ten cel. Do 30 listopada składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury na rok 2015. W minionych latach dzięki stypendiom organizowane były wystawy, powstały wywiady, a nawet płyta muzyczna.

Świdnica

Wnioski o stypendia w dziedzinie kultury można składać do 30 listopada.  Stypendium może otrzymać osoba spełniająca łącznie następujące warunki: wykaże się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, opieki nad zabytkami, mieszka w Świdnicy.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić osoba zainteresowana, bądź w przypadku osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekunowie. Formularz wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do uchwały (w załączeniu). Osoba, której przyznano stypendium zobowiązana jest do: podpisania umowy określającej zobowiązania stron wynikające z przyznanego stypendium; wykonania przyjętego programu stypendium, w szczególności założonego celu, który uwzględnia efekt promocyjny dla miasta; przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z realizacji części lub całości programu stypendium. Stypendium może być przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.

Wnioski adresowane na Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 1a Biuro Obsługi Interesantów, do dnia 30 listopada 2015 roku.
Uchwały określające zasady przyznawania stypendiów są do wglądu w Wydziale Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych pokój nr 317 (tel.74- 8562-836) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.swidnica.bip-gov.info.pl.

WNIOSEK O STYPENDIUM

Poprzedni artykułPrzywiązana do kościelnego ogrodzenia
Następny artykułRuszyła budowa placu zabaw Nivea w Świdnicy