Strona główna Bez kategorii Świdniczanie znów zadecydują o inwestycjach

Świdniczanie znów zadecydują o inwestycjach

3

Do 30 listopada tego roku świdniczanie mogą składać wnioski do budżetu obywatelskiego. Kolejny raz mieszkańcy będą mogli zdecydować, na co ich zdaniem powinny zostać wydana część pieniędzy z budżetu miasta. W tej edycji do rozdysponowania będzie 3,6 mln zł z podziałem na zadania ogólnomiejskie o wartości 2 mln zł i zadania dzielnicowe o wartości 1,6 mln zł. Nowa edycja budżetu partycypacyjnego to także nowe, bardziej czytelne zasady.

boisko 2

Jedną z już zrealizowanych inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego jest boisko przy Gimnazjum nr 4.

Po pierwsze, w ramach budżetu partycypacyjnego będzie można wnosić inicjatywy społeczne, co w poprzednich edycjach było niemożliwe. Po drugie, wszelkie propozycje remontowe czy inwestycyjne będą mogły być jedynie realizowane na terenach Gminy Miasto Świdnica. Te, które nie będą zgodne z kompetencjami gminy, a także te zgłaszane na terenach nienależących do miasta nie będą brane pod uwagę.

Wydzielone zostały również dwa nowe okręgi, dla których wyznaczone zostały osobne pule pieniędzy przeznaczone na realizację zadań lokalnych. Osiedle Młodych zostało podzielone na część północną i południową, a dzielnica Kolonia została oddzielona od osiedla Zarzecze.

Największe zmiany dotyczą sposobu głosowania, które w tej edycji odbywać się będzie poprzez oddanie głosu osobiście w wyznaczonych lokalach, a także w formie elektronicznej oraz korespondencyjnie. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Świdnicy, zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy, którzy do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16 rok życia.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w pokoju 105 lub ze strony www.glosuj.swidnica.pl.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących budżetu obywatelskiego można kontaktować się z pracownikiem UM w Świdnicy – Krystianem Wereckim pod nr tel.: 74 856 28 59, e-mail: [email protected]

Poprzedni artykułPotrącony na pasach
Następny artykułStraż Miejska przeprowadza się na dworzec