Strona główna Bez kategorii Innowacyjne pierwszaki

Innowacyjne pierwszaki

0

Szkoła zazwyczaj kojarzy się z klasą, tablicą i ławkami. Mało kto jednak wie, że nie zawsze musi tak być. W Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka” 1 września 2015 roku powstała pierwsza w mieście innowacyjna klasa „Młodzi Odkrywcy”.

1
Program zainicjowały Danuta Skuła – dyrektorka szkoły oraz dwie nauczycielki Marta Krzesak i Anna Kutarba. Założenia programu opierają się na badaniach z zakresu neurodydaktyki oraz edukacji poprzez uważne, osobiste poznawanie, działanie, doświadczanie świata przy wykorzystaniu wszystkich zmysłów. Zakłada on aktywizujące metody nauczania – dzieci stawiają pytania, cele badawcze oraz projektują własny proces uczenia się. Takie podejście wyzwala w dzieciach naturalną ciekawość i motywuje do uczenia się. Klasa liczy 18 uczniów.

Każde poranne zajęcia zaczynamy od spotkania w kręgu. Jest to wstęp do lekcji ciszy według Marii Montessori. Ustalamy wtedy cel zajęć. Dzisiaj było to akurat czytanie. Dzieci same określają swoją gotowość do zajęć poprzez zajęcie miejsca w kręgu i skrzyżowanie rąk. Czytanie odbywa się w formie śpiewanej. Tekst wyświetlamy na ścianie za pomocą rzutnika pisma, przez co dzieci wyraźnie go widzą – opowiada Marta Krzesak.
Na zajęciach wprowadzane są elementy kinezjologii edukacyjnej – gimnastyka mózgu, elementy arteterapii – pobudzenie emocji u dzieci, kreatywna zabawa pozwala uaktywnić ośrodki odpowiedzialne za pamięć długoterminową. Jest muzykoterapia z rytmiką, joga integralna, która zwiększa elastyczność ciała, pomaga redukować poziom stresu, wpływa na samodyscyplinę i pomaga w samoakceptacji. Dzieci uczą się same dla siebie, nie dla oceny czy nauczyciela. Z pewnością poradzą sobie w dalszych etapach edukacji – podkreśla Anna Kutarba.

Oprócz zajęć wchodzących w program edukacji wczesnoszkolnej, „Młodzi Odkrywcy” mają zajęcia z wychowania fizycznego, gimnastykę korekcyjną i SKS oraz język angielski. Dzieciom i ich rodzicom bardzo podoba się taka forma zajęć. – Mój syn poszedł do szkoły jako sześciolatek. Takie zajęcia pozwalają mu lepiej wejść w rolę ucznia – mówi jedna z mam.
– Szkoła powstała 1 września 2006 roku na podbudowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Obrońców Westerplatte w Świdnicy. Mimo iż jesteśmy szkołą niepubliczną, to nauka u nas odbywa się na prawach szkoły publicznej, czyli jest bezpłatna. Klasy są małe. Mamy wykwalifikowany personel pedagogiczny – podkreśla dyrektor szkoły Danuta Sekuła.
– Takie innowacje powinny być wprowadzane do szkół. Bardzo ważne jest indywidualne podejście do ucznia – zaznacza Eugenia Karcz-Taranowicz prof. dr hab. Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Paweł Szill