Strona główna Bez kategorii 120 milionów na wsparcie Dolnoślązaków

120 milionów na wsparcie Dolnoślązaków

1

Unijne fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego przyśpieszają. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił nabory wniosków na realizację projektów zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej Dolnoślązaków. W tym rozdaniu do rozdysponowania jest ponad 120 mln zł. Jak sięgnąć po pieniądze?

pieniądze1

To kolejne fundusze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, które uruchomił DWUP. Już w sierpniu ponad 36 mln zł przekazano do Powiatowych Urzędów Pracy na pomoc bezrobotnym i wsparcie przedsiębiorczości.

Nabory skierowane są głównie do organizacji pozarządowych, firm, agencji zatrudnienia, instytucji samorządowych i innych podmiotów, które posiadają wiedzę, doświadczenie oraz odpowiedni potencjał do zaoferowania ścieżki aktywizacji społecznej i zawodowej. Efektem finalnym dofinansowanych projektów ma być pomoc w znalezieniu stabilnego zatrudnienia, pomoc potrzebującym, zlikwidowanie barier w rozwoju zawodowym. Te unijne fundusze mają zostać przeznaczone na pracę nad pozytywną zmianą życia mieszkańców regionu – mówi Monika Kwil-Skrzypińska, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W ramach 6 konkursów, które zostały ogłoszone 30 września dofinansowanie mogą zyskać projekty warte w sumie 121,5 mln zł.

Przeznaczone zostaną na kilka sfer:
• klienci opieki społecznej z dodatkową pomocą (71 mln zł) – kompleksowa pomoc dla podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Osoby potrzebujące wsparcia otrzymają pomoc potrzebną, by mogły znaleźć się ponownie na rynku pracy. Praca rozpocznie się od zdiagnozowania potrzeb. Klienci OPS lub PCPR ale też ich rodziny będą mogli liczyć m.in. na usługi asystenckie i opiekuńcze, edukacyjne, zdrowotne oraz wsparcie rodzin i otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

• więcej wsparcia dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy (34,4 mln zł) – fundusze przeznaczone są na realizację działań, które mają pomóc w znalezieniu zatrudnienia osobom, znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to osoby w wieku powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, czy też o niskich kwalifikacjach. Pomoc trafi do mieszkańców regionu niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy, czy też nie. Dolnoślązacy będą mogli liczyć na szkolenia certyfikowane, które pozwolą na rozpoczęcie pracy w konkretnym zawodzie, a także na staże, dopłatę dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych, dofinansowanie doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy.

• mocniejszy trzeci sektor (16 mln zł) – pobudzenie aktywności sektora organizacji pozarządowych oraz ekonomii społecznej. Fundusze przeznaczone zostaną na tworzenie nowych podmiotów, a także lepsze funkcjonowanie już działających. Unijne wsparcie zostanie wydane na doradztwo, szkolenia, warsztaty, pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, czy też wsparcie finansowe, organizacyjne itp. Zadania tego podejmą się już sprawdzone i akredytowane organizacje, które mają doświadczenie w sprawnym działaniu.

Za kilka tygodni ogłoszone zostaną konkursy na kolejne miliony z UE. Ponad 100 mln zł, tym razem, przeznaczonych zostanie m.in. na bezzwrotne dotacje na założenie firmy lub też pożyczki na rozwój własnego biznes. Nowością będą fundusze na przystosowanie, rozwój lub wyposażenie żłobków, klubów malucha i innych form, które zagwarantują opiekę dzieciom do 3. roku życia.

Więcej informacji oraz szczegółowe terminy przyjmowania wniosków konkursowych dostępne są pod adresem: www.rpo.dwup.pl

***

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełni funkcję instytucji pośredniczącej, która w imieniu władz województwa, rozdysponowuje unijne fundusze.
W nowej perspektywie unijnej DWUP ma do dyspozycji ponad 400 mln euro w ramach RPO. Na pomoc będą mogły liczyć: osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, przedsiębiorcy, ale także inni Dolnoślązacy wymagający wsparcia np. w wieku senioralnym, a także rodzice, którzy mają małe dzieci i chcą wrócić na rynek pracy.

/DWUP Wrocław/

Poprzedni artykułPiękniejszy świat Beaty: Sentymenty
Następny artykułWojska znów biją się o Świdnicę [FOTO]