Strona główna Bez kategorii Znikną szpetne reklamy?

Znikną szpetne reklamy?

11

Od 11 września obowiązuje ustawa krajobrazowa, która ma wyeliminować chaos reklamowy z przestrzeni publicznej polskich miast. Świdnica  przystąpiła do tworzenia odpowiedniej uchwały, do której będą musieli się dostosować przedsiębiorcy w ciągu 12 miesięcy okresu przejściowego – informuje Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka prasowa UM w Świdnicy.

obuwie4

Rady gmin zgodnie z ustawą mogą uchwalać zasady i warunki sytuowania reklam i szyldów na ich terenie. W Świdnicy powołany został specjalny zespół, którego zadaniem będzie opracowanie założeń nowej uchwały, precyzyjnych regulacji oraz podziału miasta na obszary pod względem restrykcji. W uchwale znajdą się zapisy dotyczące wielkości nośników swobodnie stojących oraz zlokalizowanych na budynkach. Oprócz tego zostanie określona ich odległość od skrzyżowań, krawędzi jezdni, znaków drogowych, informacji miejskiej.

Zgodnie z ustawą gminy będą mogły przyjąć uchwałę precyzyjnie regulującą formę reklamy, jej rozmieszczenie w przestrzeni publicznej oraz opłatę reklamową w maksymalnej wysokości 2,50 zł dziennie oraz stawkę zmiennej opłaty reklamowej od 0,20 zł za m kw. Wysokość stawek będzie można różnicować w zakresie lokalizacji, formy i wielkości reklamy. Kary za nielegalne reklamy wynosić będą czterdziestokrotność opłat reklamowych ustalanych przez samorządy. Co ważne, uchwała będzie obowiązywała na terenie całej gminy.

– Prace nad nową uchwałą już trwają, jednak na pierwsze efekty tych działań będziemy musieli trochę poczekać. Zakładamy, że projekt uchwały powstanie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ustawa nakłada na nas obowiązek bardzo precyzyjnego określenia przepisów, według których będą umieszczane reklamy w mieście. Chcemy ograniczyć ich ilość w zabytkowym centrum Świdnicy oraz uporządkować ich formę z korzyścią dla otoczenia – mówi Marek Suwalski, zastępca prezydenta miasta.

Równolegle z pracami nad uchwałą rozpoczęte zostaną działania na budynkach będących w zarządzie miasta w bloku śródrynkowym. Opracowane zostaną nowe warunki umieszczania na ich elewacjach reklam oraz ogłoszony zostanie konkurs na wykonanie nowych, zewnętrznych szyldów i gablot.

/UM w Świdnicy/

Poprzedni artykułIzabela Trojanowska w Świdnicy
Następny artykułZgłoszenia na staże dziennikarskie do piątku