Strona główna Bez kategorii Już we wtorek pierwszy dzwonek

Już we wtorek pierwszy dzwonek

0

We wtorek, 1 września  po wakacyjnej przerwie dzieci i młodzież wracają do nauki. O godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy rozpocznie się uroczysta, miejska inauguracja roku szkolnego 2015/2016 – informuje Magdalena Dzwonkowska z UM w Świdnicy.

SP 1 rozbudowa
W szkołach podstawowych naukę rozpocznie 3059 uczniów, natomiast w gimnazjach – 1181. W podstawówkach jest to tendencja wzrostowa, natomiast w gimnazjach zaobserwować możemy niewielki spadek liczby uczniów.
Większość dzieci rozpocznie w tym roku naukę w wyremontowanych i odnowionych obiektach. Prace inwestycyjne trwają w Szkole Podstawowe nr 1, która jest rozbudowywana. Przeprowadzone zostały również drobne prace konserwacyjne, wymiana zniszczonych elementów ławek zewnętrznych na posesji i remont systemu alarmowego.
W Szkole Podstawowej nr 4 wykonano remont czterech sal lekcyjnych. W Szkole Podstawowej nr 6 wymieniono instalację elektryczną, lampy oświetleniowe i pomalowano pomieszczenia. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 105 wymieniono instalację elektryczną, stolarkę drzwiową i wykładziny podłogowe w salach lekcyjnych oraz pomalowano salę zajęć korekcyjnych. W Szkole Podstawowej nr 315 wyremontowano pomieszczenia dla nauczyciela wychowania fizycznego w budynku sali gimnastycznej, a także sale lekcyjne i sanitariaty uczniowskie.
Zmiany zajdą także na terenie Szkoły Podstawowej nr 8, gdzie niebawem rozpocznie się budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi. Wykonane zostały tam drobne prace malarskie.
Ponadto ze środków budżetu miasta w Gimnazjum nr 1 przeprowadzono remont sanitariatów przy sali gimnastycznej i księgowości, remont ogrodzenia boiska do piłki nożnej, pomalowano salę gimnastyczną. Wybudowane zostanie także boisko wielofunkcyjne. Drobne prace remontowe przeprowadzono w Gimnazjum nr 2 i 3. W tym pierwszym wymieniono wykładziny podłogowe w salach zajęć i przeprowadzono prace malarskie, natomiast w tym drugim wykonano remont dwóch pomieszczeń przy sali gimnastycznej, remont schodów zewnętrznych przy boisku sportowym, remont sekretariatu i wymianę uszkodzonego pionu instalacji wodnej.
Dużą inwestycję przeprowadzono na terenie Gimnazjum nr 4, gdzie powstało wielofunkcyjne boisko sportowe w ramach ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego.
W Przedszkolu Miejskim nr 3 wymieniono instalację wodną w budynku. W przedszkolu nr 4 i 14 wymieniono windę towarową oraz przebudowano budynek w zakresie dostosowania go do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. W przedszkolu nr 15 wymieniono parkiet, instalację elektryczną, oprawy oświetleniowe oraz pomalowano dwie sale zabaw, a w przedszkolu nr 16 wymieniono tablice rozdzielcze instalacji elektrycznej.

Rodzice mogą skorzystać z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Wnioski należy składać w sekretariatach szkół do 8 września. Pomoc przysługuje.:
– uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto;
– w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013. poz. 182) (m. in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe) – poza kryterium dochodowym
– uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.
W zależności od klasy wysokość dofinansowania wyniesie od 225 zł do 445 zł, w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół.

/UM w Świdnicy, opr. red./

Poprzedni artykułDerby gminy pod dyktando Karoliny
Następny artykułBasen czynny jeszcze 1 września