Strona główna Wydarzenia Świebodzice Inwestycja zakończona. Czas na przyłącza

Inwestycja zakończona. Czas na przyłącza

0

Gmina Świebodzice zakończyła budowę kanalizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej na terenie aglomeracji wałbrzyskiej – Świebodzice”, dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska – informuje Agnieszka Bielawska – Pękala, rzecznik Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

rozpoczcecie budowy kanalizacji na ul Lacznej

Dzięki wsparciu unijnemu Świebodzice wybudowały łącznie 3 218,60 mb kanalizacji, do której zostanie podłączonych 1219 mieszkańców, a także Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka. Prace objęły następujące ulice: Łączną, Sikorskiego, Ofiar Oświęcimskich, Mikulicza oraz Jeleniogórską.

Kwota dofinansowania to max. 54,3 % wartości inwestycji, tj. 2 mln 179 tysięcy złotych. Pozostałe koszty poniosła gmina.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa powstała także na ul. Marii Curie-Skłodowskiej i Chmielnej – to zadanie było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budowa kanalizacji była procesem długim i dosyć uciążliwym dla mieszkańców, jednak aby projekt zakończył się pełnym sukcesem, mieszkańcy mają obowiązek do końca 2015 roku włączyć się do nowej sieci sanitarnej. W przeciwnym razie gmina od stycznia 2016 roku będzie płacić wysokie kary finansowe, a nawet może dojść do zwrotu dotacji, w związku z nie uzyskaniem wymaganego przez Komisję Europejską efektu ekologicznego. Efekt ekologiczny osiągnięty zostanie tylko poprzez włączenie się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej.

W związku z tym zachęcamy świebodziczan do podłączenia się do wybudowanej kanalizacji oraz skorzystania z funkcjonującego w naszym mieście bezzwrotnego wsparcia finansowego na ten cel. Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach można otrzymać zwrot do 50 % kosztów wykonania przyłącza – jednak nie więcej, niż 3 tys. zł. .

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia finansowego na przyłącza można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, ul. Świdnicka 7, pok. nr 1, tel. 74 666 98 15.

Poprzedni artykułPartnerskie więzi z Włochami
Następny artykułZdobądź Śnieżne Kotły