Strona główna Temat dnia Do kogo powędruje Dolnośląski Gryf?

Do kogo powędruje Dolnośląski Gryf?

0

Rozpoczęła się XII edycja Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza” – znanego i prestiżowego wyróżnienia na Dolnym Śląsku, przeznaczonego dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Tegoroczna edycja kontynuuje zmiany, które nastąpiły przy organizacji poprzedniej edycji konkursu – inaugurującej nowy etap w historii nagrody.

Dolosląskie Gryfy

Dotychczas w 11-letniej historii konkursu wzięło udział blisko dwa tysiące przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Wyłoniono 82 laureatów, wśród których są m.in. prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i Jego Eminencja Kardynał Henryk Gulbinowicz. W 2014 roku nadesłano aż 150 zgłoszeń do konkursu. W tym roku zostanie rozdanych 9 statuetek. Liczby te pokazują, jakie znaczenie ma konkurs „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza” dla dolnośląskich przedsiębiorstw i samorządów.

Mamy się czym pochwalić, bo Dolny Śląsk pozostaje w czołówce najatrakcyjniejszych regionów inwestycyjnych w Polsce, jest też według Eurostatu jednym z dziesięciu najszybciej rozwijających się regionów w Unii – mówi Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego i dodaje – W przeważającej mierze zawdzięczamy to naszym firmom i dlatego warto ten wysiłek pokazywać i nagradzać. I taką właśnie rolę pełnią „Dolnośląskie Gryfy”. To szczególnie ważne dzisiaj, w przededniu startu nowej perspektywy unijnej, która dla Dolnego Śląska oznacza napływ inwestycji wartych około 40 miliardów złotych. To ogromne środki, które – mam nadzieję – przyczynią się do dalszego wzrostu naszych rodzimych, dolnośląskich firm

Do nowości XII edycji konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza” zaliczyć należy przede wszystkim nowe kategorie konkursowe: Dolnośląski Produkt Roku i Osobowość Dolnego Śląska, jak również elektroniczny system składania ankiet konkursowych, mający na celu ułatwienie przesyłania zgłoszeń przez uczestników oraz usprawnienie pracy Kapitule Konkursu, w której – jak co roku – zasiedli wybitni przedstawiciele świata biznesu, polityki i nauki.

Kategorie Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” 2015r. – propozycja zmian w ocenie poszczególnych kategorii.

1. Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Kategoria skierowana jest do mikro i małych firm, które dzięki wprowadzonym innowacyjnym rozwiązaniom osiągnęły sukces – zarówno na rynku dolnośląskim, jak i ogólnopolskim. Co weźmiemy pod uwagę przy ocenie? Opis pomysłu na biznes oraz jego wyjątkowość, a także opis zrealizowanych i planowanych kroków służących podnoszeniu konkurencyjności.

2. Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

Kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacyjny produkt lub usługę. Docenimy firmy, które dzięki wdrożonym innowacjom osiągają przewagę konkurencyjną nie tylko na Dolnym Śląsku i w Polsce, ale także na zagranicznych rynkach. Co weźmiemy pod uwagę przy ocenie? Opis strategii rozwojowej firmy, charakterystykę nakładów inwestycyjnych, politykę budowy zasobów ludzkich firmy, jak również temat efektywnego pozyskiwania finansowania i jego efektywnego wykorzystania w rozwoju firmy.

3. Nagroda za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Dolnego Śląska.

Kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które odegrały wyjątkową rolę w rozwoju Dolnego Śląska, jednocześnie przyczyniając się do promocji regionu. Przy ocenie weźmiemy pod uwagę m.in. ilość stworzonych miejsc pracy, specjalne działania na rzecz ochrony środowiska oraz działania społeczne firmy. Chcielibyśmy także zadać pytanie o inicjatywy na rzecz integrowania dolnośląskich przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu, lokalnymi władzami, zrzeszeniami branżowymi oraz innymi lokalnymi podmiotami oraz o efekty tych koalicji.

4. Nagroda za szczególny sukces w procesie internacjonalizacji            

Kategoria skierowana do dolnośląskich przedsiębiorstw, które osiągnęły sukces na zagranicznych rynkach, skutecznie konkurując z globalnymi firmami. Tym razem chcemy docenić internacjonalizację firm, nie sam eksport. Zapytamy o ilość lokalizacji zagranicznych spółek zależnych lub oddziałów oraz o ich istotność w działalności Grupy. Weźmiemy pod uwagę sposób tworzenia zagranicznych oddziałów (transakcje M&A i zakładanie nowych spółek).

5. Nagroda za społeczną odpowiedzialność firmy.

Tym razem pragniemy skupić się na odpowiedzialności wobec pracowników – pragniemy zapytać o wdrożone przez firmę programy poprawy warunków pracy, wdrożenie systemu badania satysfakcji pracowników, stworzenia kanału komunikacji pracowników z osobami zarządzającymi spółką oraz systemu zgłaszania nadużyć. Docenimy działania mające na celu ułatwienie łączenia życia rodzinnego z życiem zawodowym. Nie zapomnimy jednak o pozostałych obszarach CSR – docenimy wspieranie oddolnych działań pracowników, mających na celu rozwiązywanie lokalnych kwestii społecznych oraz działania podejmowane w ramach partnerstw międzysektorowych. W ankietach zapytamy o próby mierzenia efektywności podejmowanych działań w obszarze CSR.

6. JST – Nagroda dla samorządów za szczególne sukcesy we współpracy z biznesem.

Kategoria jest szczególnie przeznaczona dla gmin przyjaznym inwestorom. Chcemy docenić działania na rzecz przyciągnięcia inwestorów. Chodzi o konkretne programy i działania promocyjne inicjowane przez samorząd oraz inwestycje w infrastrukturę, mające zachęcić inwestorów zagranicznych do zainwestowania na Dolnym Śląsku.

7. Nagroda za innowacyjność i współpracę biznesu z nauką.

Pragniemy docenić firmy, które efektywnie przeprowadziły komercjalizację wyników projektów badawczo-rozwojowych. W ankiecie chcielibyśmy zapytać o nakłady na B+R oraz o tworzenie centrów badawczo-rozwojowych na Dolnym Śląsku. Zwrócimy uwagę, czy technologie są zakupione, czy wypracowane przez zespoły pracujące na Dolnym Śląsku oraz jakie są źródła finansowania w/w. Zapytamy o interakcję z uczelniami wyższymi w zakresie innowacyjności.

8. Dolnośląski produkt roku.

W tej kategorii nominacje mogą spływać z różnych źródeł – kandydatury zgłaszać mogą wyznaczone osoby. Kapituła wybierze najlepszy produkt z 10 zgłoszeń. Jakie produkty lub usługi chcemy doceniać? Innowacyjne, rozpoznawalne w skali całej Polski, promujące produkty i usługi z Dolnego Śląska, kojarzone z Dolnym Śląskiem.