Strona główna Polityka Prezydentura do sprawdzenia?

Prezydentura do sprawdzenia?

19

Czy Beata Moskal-Słaniewska może stracić fotel prezydenta Świdnicy? Z interwencją w sprawie  udziałów szefowej miasta w spółkach do wojewody dolnośląskiego zwróciła się poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska. Wczoraj podejrzenia wobec prezydent Świdnicy  wysunął jeden z wałbrzyskich portali. Beata Moskal-Słaniewska odpiera ataki i zapewnia, że dopełniła w terminie obowiązków prawnych.

Beata Moskal-Słaniewska

Według danych zawartych w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Beata Moskal-Słaniewska nadal jest prezesem spółki BMS i posiada w niej 693 udziały o wartości 346.500 zł oraz 1/3 udziałów w spółce BONUS (84 udziały o wartości 8.400 zł). Zgodnie z przepisami prezydent nie może prowadzić działalności gospodarczej ani mieć więcej niż 10% udziałów w spółce prawa handlowego. Po zaprzysiężeniu prezydent miała  3 miesiące na zbycie udziałów. Powinna zrobić to najpóźniej 7 marca tego roku. Jeśli samorządowiec nie dopełni zapisów prawnych i nie dochowa terminu, traci mandat. Do wprowadzenia zmiany w KRS jest zobowiązany  zarząd spółki i ma na to 7 dni. Nie ma natomiast żadnego przepisu, który podaje konkretny termin wprowadzenia zmian w elektronicznej informacji o KRS. Pojawia się jeszcze pytanie – o różnicę w liczbie udziałów Beaty Moskal-Słaniewskiej w spółce BMS. W oświadczeniu majątkowym za 2014 rok podaje, że ma ich 659 o wartości 500 złotych każdy, we wpisie do KRS jest ich 693.

Poseł Zalewska pyta wojewodę, czy Beata Moskal-Słaniewska nadal – jak pokazuje Centralna Informacja KRS – jest w posiadaniu udziałów w obu spółkach.

W przesłanym do mediów oświadczeniu rzeczniczka UM, Magdalena Dzwonkowska   informuje, że prezydent Świdnicy Beata Moskal Słaniewska w dniu 7 marca br. w sobotę w kancelarii notarialnej Władysława Dudusia podpisała akt notarialny zbywając udziały w spółce „BMS” i „Bonus”. Błąd podany w oświadczeniu majątkowym dotyczący ilości posiadanych udziałów w spółce „BMS” jest omyłką, która pojawiła się już we wcześniejszych oświadczeniach i niefortunnie została powielona również teraz – nie jest to zatajenie. Sprostowanie w powyższej kwestii zostanie przygotowane w najbliższych dniach. 

/asz/

OŚWIADCZENIE RZECZNIKA PRASOWEGO

INTERWENCJA POSEŁ ANNY ZALEWSKIEJ