Strona główna Wydarzenia Pieniądze na staże i szkolenia

Pieniądze na staże i szkolenia

0

Ponad 7,3 mln zł trafi do kilkunastu powiatowych urzędów pracy na Dolnym Śląsku. Dodatkowe pieniądze, o które zabiegał Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pochodzą ze środków rezerwy Funduszu Pracy. A tą dysponuje minister pracy i polityki społecznej, który już podjął decyzję w tej sprawie. Część środków zostanie wykorzystana w Świdnicy.

pieniądze1

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy otrzyma dodatkowe 398,5 tysiąca złotych z  programu „Zwiększającego aktywność zawodową osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ”.  Dodatkowe środki będą przeznaczone m. in. na prace interwencyjne, szkolenia, staże, doposażenie miejsc pracy, czy też jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.