Strona główna Bez kategorii Chcą gigantycznego odszkodowania od szpitala

Chcą gigantycznego odszkodowania od szpitala

23

Rodzina sparaliżowanej nauczycielki będzie domagała się 2 milionów złotych odszkodowania za błąd lekarski, do którego miało dojść w świdnickim szpitalu Latawiec. To może być najwyższe roszczenie w Polsce. Dyrektor szpitala odpiera zarzuty. O sprawie informuje Radio Wrocław.

latawiec

45-letnia nauczycielka 8 lat temu przeszła w Świdnicy zabieg artroskopii kolana. W wyniku powikłań jest sparaliżowana  i prawie nie ma z nią kontaktu. Pełnomocnik rodziny Maciej Kwiecień przez ponad rok gromadził dokumentację medyczną i opinie biegłych. Pozew ma trafić wkrótce do Sądu Okręgowego. Jak mówi pełnomocnik, pieniądze potrzebne są na kosztowną rehabilitację i leczenie.

Szpital odpiera zarzuty. Radio Wrocław zamieszcza oświadczenie:

„W imieniu Dyrektora SPZOZ w Świdnicy – Pana Grzegorza Kloca, poniżej przedstawiam oświadczenie w przedmiotowej sprawie:

Informuję, iż w chwili obecnej do SPZOZ w Świdnicy nie wpłynęła oficjalnie informacja o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

Pełnomocnik Państwa … wystąpił do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy z przedsądowym wezwaniem do zapłaty w 2014 roku.

W przedmiotowej sprawie Szpital przeprowadził stosowne postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego nie stwierdzono, aby doszło do zarzucanych błędów, czy jakichkolwiek nieprawidłowości w procesie udzielania świadczeń medycznych przez personel szpitalny. Zgodnie z wewnętrzną procedurą, o zgłoszonej szkodzie osobowej Szpital powiadomił również ubezpieczyciela, który w roku 2007 zabezpieczał odpowiedzialności cywilną podmiotu leczniczego z tytułu szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym oraz wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia.

W wyniku postępowania uznano, iż świadczenia medyczne udzielone Pacjentce były zgodne ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zrealizowane przy użyciu wszelkich dostępnych metod i środków zapobiegania, rozpoznawania i leczenia, a cały proces przeprowadzono z należytą starannością; ubezpieczyciel odmówił uznania roszczeń pieniężnych i likwidacji szkody z polisy OC Szpitala.

Do udzielania informacji o przebiegu leczenia Pacjentki i podejmowanych procedurach medycznych, Szpital nie jest upoważniony.

Informacje te podlegają przepisom o ochronie danych osobowych i mogą zostać udostępniane wyłącznie w sytuacjach i na zasadach określonych prawem.Zgodnie z prawem każdemu obywatelowi, w tym również pacjentom, którzy czują się poszkodowani, gwarantuje się możliwość dochodzenia odszkodowań na drodze sądowej.

O zasadności zarzutów ostatecznie zadecyduje Sąd.”

Poprzedni artykułNie uniknęła mandatu i sprzątania
Następny artykułTalenty na „Barce radości” [FOTO]