Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Po powodzi do remontu

Po powodzi do remontu

0

Ruszyły prace przy remoncie dróg gminnych w Grodziszczu, realizowane przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w ramach otrzymanej w tym roku promesy na usuwanie skutków powodzi.

Remont drogi w Grodziszczu
11 lutego  wójt Teresa Mazurek odebrała z rąk wiceministra administracji i cyfryzacji Stanisława Huskowskiego oraz  wojewody dolnośląskiego Tomasza Smolarza promesę dla gminy Świdnica w wysokości 1,5 mln zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na remonty lub odbudowę infrastruktury  zniszczonej bądź uszkodzonej w powodziach i zdarzeniach mających znamiona klęsk żywiołowych. Pomoc udzielana jest z rezerwy celowej budżetu państwa.

Tegoroczne środki zostaną wykorzystane na kolejny etap regulacji potoku Kotarba w Mokrzeszowie oraz na odbudowę dróg  gminnych w Grodziszczu. To jedna z większych kwot przyznanych w tegorocznym rozdaniu dla samorządów gminnych – mówi wójt Teresa Mazurek. Wartość inwestycji w Grodziszczu opiewa na kwotę 691,2 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych, tj. ok. 482,5 tys. zł.

 W ramach zadania zostaną wykonane: roboty rozbiórkowe, kanalizacja deszczowa wraz ze studniami burzowymi, oświetlenie drogowe, nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Ponadto zrealizowane zostaną wjazdy na posesje i chodniki z kostki betonowej. Powstanie także chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej, a sąsiedni rów i skarpy zyskają nowe umocnienia.  Termin zakończenia prac  budowlanych planowany jest na koniec sierpnia.

Remont dróg gminnych w Grodziszczu to jedno z dwóch zadań, które w tym roku zostaną wykonane z przyznanej promesy. Już niebawem ruszą prace dot. regulacji potoku Kotarba w Mokrzeszowie.

/UG Świdnica/

Poprzedni artykułKolejna hala sportowa dla dzieci
Następny artykułNowe lampy na Nadbrzeżnej