Strona główna Bez kategorii Jak nazwą nowe ulice?

Jak nazwą nowe ulice?

21

Czy cztery nowe ulice, które mają powstać na nowym osiedlu domów jednorodzinnych, będą nosiły nazwy od pobliskich gór? Decyzję między innymi w tej sprawie podejmie Rada Miejska Świdnicy na sesji 24 kwietnia.

Bystrzycka

Miasto przygotowuje teren pod budownictwo jednorodzinne między ulicami Bystrzycką, Westerplatte, Kasztanową i Kątną, który ze względu na topografię terenu ma nosić nazwę „Na Wzgórzu”. Natomiast nazwy proponowane dla ulic, wytyczonych wewnątrz osiedla, to Sudecka, Karkonoska, Kaczawska i Izerska.

Radni podczas piątkowych obrad wysłuchają również informacji o stanie bezpieczeństwa w Świdnicy. Sprawozdania złożą OSP, PSP i Straż Miejska. Obrady rozpoczną się 24 kwietnia o godzinie 11.00 w sali narad USC w Świdnicy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie nagród przyznawanych przez Gminę Miasto Świdnica za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.
3. Przedstawienie porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego w 2014 roku na terenie miasta Świdnicy oraz przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji na najbliższe lata:

–  wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy,

–  wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy.

6. Omówienie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz poziomu ochrony przed zagrożeniami lokalnymi w 2014 roku na terenie miasta oraz

przedstawienie planu rozwoju jednostki PSP na kolejne lata:

– wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy,

– przedłożenie przez Prezesa informacji o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy w 2014 roku.

7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie .
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 27.03.2015 r.
9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

10.  Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

11.  Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Uwaga !

Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku)

Projekty uchwał:

VII/1 – w sprawie nadania nowych nazw ulic miasta Świdnicy
VII/2 – ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Świdnicy za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub gminę
VII/3 – ws.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu
VII/4 – w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego
VII/5 – w sprawie zmiany budżetu
VII/6 – zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

Poprzedni artykułKorwin-Mikke w Świdnicy
Następny artykułRuszył maraton egzaminacyjny w gimnazjach