Strona główna Kultura Wraca konkurs fotograficzny „Zestaw”

Wraca konkurs fotograficzny „Zestaw”

2

Po rocznej przerwie wraca Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Zestaw 2015”. Najlepsze zdjęcia nadesłane na konkurs zobaczymy podczas tegorocznych Dni Fotografii, które zostały zaplanowane na wrzesień.

jakub-ochnioNagrodzony zestaw fotografii autorstwa Jakuba Ochnio, Zestaw 2012

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich fotografujących do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy zestaw fotografii. Czekają atrakcyjne nagrody, laureat Grand Prix otrzyma medal i 5 tysięcy złotych. Dodatkowo będzie mógł swoje prace pokazać na indywidualnej wystawie w roku 2016.

Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie cykle prac, pojedyncze fotografie nie będą brane pod uwagę. Konkurs Fotograficzny Zestaw 2015 jest organizowany po raz dwudziesty pierwszy . Ostateczny termin przyjmowania prac mija 5 sierpnia.

Regulamin konkursu „Zestaw 2015”


XXI MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII ZESTAW 2015

REGULAMIN
1. W konkursie biorą udział wyłącznie zestawy, cykle prac.
2. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
3. Jeden autor może nadesłać do 4 zestawów w każdym dziale.
4. Na odwrocie każdej pracy należy podać kolejno:
– imię i nazwisko autora,
– dokładny adres,
– tytuł działu,
– numer kolejny zestawu zgodny z dołączoną kartą zgłoszenia,
– tytuł zestawu
– kolejność prac w zestawie lub jego układ graficzny na osobnej kartce
5. Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać na adres:
ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
Rynek 43, 58-100 Świdnica
z dopiskiem: ZESTAW 2015
6. Organizatorzy zapewniają zwrot prac w tych samych opakowaniach.
7. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie.
8. Prace nagrodzone pozostają wyłączną własnością autorów.
9. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
10.Warunki konkursu mają moc postanowień umownych obowiązujących organizatorów i Uczestników konkursu.

DZIAŁI
FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA
Fotograficzna rejestracja czasu i miejsca w którym żyjemy. Ważne problemy społeczne. Osobisty stosunek autora do rzeczywistości. Reportaż, dokument, fotografia publicystyczna. Format całego zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.

DZIAŁ II
FOTOGRAFIA POSZUKUJACA
Poszukiwanie nowych środków wyrazu fotograficznego otaczającego nas świata, ludzi, myśli, doznań, wrażeń itp. Rozważania formalne, poszukiwania w obszarach struktury obrazu fotograficznego, wizualnej rzeczywistości.
Format zestawu prac nie większy niż 70×100 cm.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i katalog z wystawy.
– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają bezpłatnie katalog z wystawy.

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i Nazwisko
Adres

Dział „Fotografia Reportażowa”
Tytuły prac

1.
2.
3.
4.

Dział „Fotografia Poszukująca’ ’
Tytuły prac

1.
2.
3.
4.

TERMINARZ
Ostateczny termin przyjmowania prac do 05.08.2015 r.
Posiedzenie Jury do 25.08.2015r.
Zawiadomienie o wynikach do 10.09.2015r.
Ekspozycja wystawy wrzesień – listopad 2015r.
Zwrot wszystkich prac wraz z katalogiem z wystawy do 31.01.2016 r.

NAGRODY

GRAND PRIX „ZESTAW 2015” MEDAL + 5.000 zł

DZIAŁ I FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA
I NAGRODA – 1.500 zł
II NAGRODA-1.000 zł

DZIAŁ II FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA
I NAGRODA – 1.500 zł
II NAGRODA-1.000 zł

ORGANIZATOR:
ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY

KOMISARZ KONKURSU:
ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Świdnicki Ośrodek Kultury tel. 74/8515657, 74/852 29 78

www.sok.com.pl
[email protected]

Poprzedni artykułUszkodzone samochody, połamane drzewa [FOTO]
Następny artykułCzy otworzyć Rynek dla samochodów? [SONDA]