Strona główna Polityka Świdnica zaprosi rodzinę z Donbasu?

Świdnica zaprosi rodzinę z Donbasu?

4

Już w najbliższy piątek, 26 lutego, Rada Miejska zadecyduje, czy zaprosić do Świdnicy rodzinę z dziećmi, uciekinierów z objętego wojną ukraińskiego Donbasu. Pomysł zgłosili radni Janusz Solecki i Lesław Podgórski, a poparła prezydent miasta.

sesja

Na mocy uchwały, Świdnica miałaby zadeklarować rodzinie uchodźców mieszkanie i pomoc w zagospodarowaniu oraz znalezieniu pracy. – Zgłosiliśmy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych akces udzielenia pomocy polskiej rodzinie uciekającej z Donbasu. Wierzę, że Świdnica, mimo od lat trudnej sytuacji w polityce mieszkaniowej, może dać dobry przykład innym gminom w naszym regionie. Wiemy, że wśród ewakuowanych jest dużo dzieci – mówiła w połowie stycznia Beata Moskal-Słaniewska. Pomysł poparł Rzecznik Praw Dziecka.

V sesja Rady Miejskiej rozpocznie się w piątek, 27 lutego o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego).

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie V sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku V sesji Rady Miejskiej.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.
5. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy na 2015 rok:
– Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
– Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
– Komisji Oświaty
– Komisji Budżetu i Finansów
– Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.
6. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok- (zał. nr 1,
proj. V/12).
7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. V/: 1-11).
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 23.01.2015 r.
9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
11. Zakończenie V sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na V sesję Rady Miejskiej:

V/1. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Świdnica.

V/2. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.

V/3. W sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Dolnośląskiego.

V/4. W sprawie zmiany budżetu.

V/5. W sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy właściwego do określania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Świdnicy oraz określenia wysokości stawek zwrotu kosztów przejazdu.

V/6. W sprawie odwołania ze składu Rady Muzeum działającej przy Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy Pani Beaty Moskal-Słaniewskiej.

V/7. W sprawie powołania do składu Rady Muzeum działającej przy Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy Pana Jerzego Skoniecznego.

V/8. W sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Świdnicę.

V/9. W sprawie zapewnienia przez Gminę Miasto Świdnica warunków do osiedlenia się na terenie Świdnicy rodzinie polskiego pochodzenia ewakuowanej ze wschodniej Ukrainy objętej działaniami wojennymi.

V/10. W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

V/11. W sprawie przystąpienia Gminy Miasto Świdnica do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

V/12. W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Poprzedni artykułNowy lokator świdnickiego zwierzyńca
Następny artykułDemonstracja siły w Bielawie