Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Razem od pół wieku

Razem od pół wieku

0

Złote Gody obchodzili państwo Janina i Władysław Podwórny z Gogołowa. Z tej okazji wójt gminy Teresa Mazurek 29 grudnia 2014  wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Dorotą Kruźlak wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Złote Gody Państwa Podwórnych

Sakramentalne „TAK” państwo Podwórny powiedzieli sobie w maju 1964 r. w Dzierżoniowie. Pan Władysław od 1946 roku jest mieszkańcem Gogołowa. Jubilaci trwają przy złożonej sobie przysiędze od pół wieku. Doczekali się 2 córek, syna oraz 4 wnucząt.

Podczas uroczystości zorganizowanej w domu Janiny i Władysława Podwórnych nie zabrakło życzeń oraz gratulacji od najbliższych. – Te medale, to nagroda za to, że wytrwaliście w miłości i byliście wierni przysiędze złożonej 50 lat temu. Swoim życiem zapisaliście piękną kartę w historii swoich rodzin i naszej gminy. Życzę przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze i daje radość – mówiła Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.

Przypomnijmy!

Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie- Złote Gody nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat i więcej, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty. O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich. Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców trzech gmin: Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica i Gminy Marcinowice. Nie jest w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie, jubilaci lub ich bliscy powinni przedłożyć odpis aktu małżeństwa. Poza aktem małżeństwa konieczne jest okazanie dowodów osobistych obojga małżonków. Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (min. 6 miesięcy przed datą jubileuszu).
Pary małżeńskie, które jubileusz Złotych Godów mają już za sobą, a dotąd nie zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą również wystąpić o nadanie odznaczeń. Na uroczystościach mile widziane są również pary małżeńskie, które obchodzą kolejne okrągłe rocznice. W trakcie uroczystości jubileuszowych organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego małżonkowie odnawiają przysięgę małżeńską, prezydent miasta Świdnicy, wójt gminy Świdnica i wójt gminy Marcinowice wręczają swoim mieszkańcom nadane im odznaczenia. Uroczystości te niosą ze sobą wiele wzruszeń, są zwykle miłą okazją do odświeżenia wspomnień i wzniesienia toastu za kolejne piękne jubileusze.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47. Tel. +48 74 856 29 11, 856 29 12, 856 29 13, 856 29 14, 856 29 16 fax +48 74 856 87 21 e-mail: [email protected]

Poprzedni artykułTak Świdnica witała 2015 rok! [FOTO]
Następny artykułŚwidnicki Sylwester na filmie [VIDEO]