Strona główna Polityka Przepytujemy kandydatów na prezydenta. Cz. 6.

Przepytujemy kandydatów na prezydenta. Cz. 6. [INWESTYCJE]

40

Jaką mają wizję funkcjonowania Świdnicy przez kolejne 4 lata? Co będzie priorytetem, a z czego zrezygnują? Na jakie inwestycje postawią, jak wykorzystają środki unijne, co zrobią dla kultury, sportu, oświaty? Czy mają pomysł na gospodarkę i zmniejszenie bezrobocia?

wybory (5)

W każdą kolejną niedzielę Swidnica24.pl aż do wyborów samorządowych (16 listopada) będzie przepytywać kandydatów na prezydenta miasta o plany dla konkretnych dziedzin życia Świdnicy. Zachęcamy także Czytelników do zadania pytań. Na propozycje czekamy do 30 października, odpowiedzi kandydatów na najciekawsze pytania zostaną opublikowane w piątek, 14 listopada. Pytania należy przysyłać na adres kontakt@swidnica24.pl, w temacie proszę wpisać „Pytania do kandydatów”.

Jakie inwestycje trzeba koniecznie zrealizować w ciągu najbliższych czterech lat?

Na ile Państwo szacują koszt swoich pomysłów i z jakich środków chcą Państwo je realizować?

Czy Świdnica powinna powrócić do tematu budowy aquaparku?

Szósta odsłona cyklu dotyczy inwestycji. Odpowiedzi są publikowane w porządku alfabetycznym. Zachowano oryginalną pisownię nadesłanych odpowiedzi.

Jarosław Kozłowski – Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Jarosław Kozłowski mJakie inwestycje trzeba koniecznie zrealizować w ciągu najbliższych czterech lat?

W Świdnicy należy przede wszystkim zadbać o prawidłowe zamknięcie inwestycji rozpoczętych. Z nowych inwestycji skoncentrować się trzeba na remontach ulic, chodników i infrastruktury, która wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców. Poza tym należy zadbać o sferę rekreacji: o parki, tereny zielone (bez hektarów granitu), tak by służyły na co dzień do wypoczynku. Powinny tam się znajdować place zabaw, miejsca do pikników, ścieżki rowerowe z zapleczem i miejsca do aktywnego wypoczynku, np. otwarte siłownie. Jednym słowem musimy się skupić na inwestycjach bezpośrednio służących mieszkańcom, a nie na monumentalnych, nic nie wnoszących poza promocją samych włodarzy, przedsięwzięciach.

Inną kwestią są inwestycje leżące poza obrębem miasta, o które należy zabiegać – jak obwodnica i poszerzenie DK35 od Świebodzic w kierunku Wrocławia – leżące w gestii Marszałka Dolnego Śląska.

Na ile Państwo szacują koszt swoich pomysłów i z jakich środków chcą Państwo je realizować?

Szacowanie powyższych kosztów bez znajomości szczegółów wyceny jest zwykłym wróżeniem z fusów. Co więcej, wydaje się to bez znaczenia, gdyż to nie koszt sam w sobie jest najistotniejszy, bo nie można wstawiać bubli, ale skrupulatność i przejrzystość samych wyliczeń, by uniknąć sytuacji, w których wydaje się znacznie więcej środków niż zaplanowano, np. „Mała obwodnica”, co sprzyja malwersacjom i niedomówieniom.

Co do źródeł środków potrzebnych na inwestycje, to przede wszystkim należy ich szukać w oszczędnościach funkcjonowania Urzędu. 2,5 mln złotych przeznacza się na promocję, podczas gdy nie ma żadnych z tego korzyści! Dwóch wiceprezydentów, rzecznik prasowy i wiele innych tego typu stanowisk, to kolejne dziesiątki tysięcy miesięcznie. W opublikowanym Budżecie jest bardzo wiele „uogólnień” i zaokrągleń, którym należy się bacznie przyjrzeć i wyeliminować wszystkie koszty, które nie służą Mieszkańcom.

Czy Świdnica powinna powrócić do tematu budowy aquaparku?

Budowa aquaparku będzie tematem bardzo trudnym do zrealizowania. Dotychczas forsowany projekt znacząco odbiegał od naszych możliwości finansowych, a także wykraczał poza same potrzeby mieszkańców. Straciliśmy przez to szansę na posiadanie kompleksu wodno-rekreacyjnego, w którym mieszkańcy mogliby spędzać swój wolny czas.

Niestety, ale nic nie wskazuje, aby w najbliższej kadencji, kiedy pozyskanie środków na budowę z UE jest wręcz niemożliwe, inwestycję taką można było zrealizować. Do dyspozycji Miasta pozostaną jedynie środki własne i/lub kredyt bankowy. Jednak, aby sięgnąć po kredyt, należy najpierw zredukować obecne, sięgające 70 mln zł, zadłużenie, co wydaje się zadaniem niewykonalnym w najbliższych 4 latach.

Oczywiście nie można zaprzestawać poszukiwań innych rozwiązań, np. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, ale muszą one bazować na w pełni partnerskich relacjach, w których Miasto nie będzie jedynym podmiotem odpowiedzialnym za koszty funkcjonowania.

Beata Moskal – Słaniewska – Komitet Wyborczy SLD – „Lewica Razem”

Beata Moskal_SlaniewskaWśród najważniejszych inwestycji, które wymagają pilnej realizacji, jest uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne. Świdnica traci w tej chwili w bardzo wymierny sposób nie zapewniając działek indywidualnym inwestorom. Świdniczanie, nie mogąc wybudować w mieście swojego domu, wyprowadzają się do ościennych gmin. Teren pomiędzy ulicami Westerplatte i Bystrzycką już dawno przeznaczony został na ten cel. Należy tam doprowadzić sieci, wykonać infrastrukturę drogową. Pierwszy etap – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji – pochłonie około 4,5 miliona złotych, łącznie wykonanie wszystkich prac – kilkanaście milionów złotych. Kolejnym miejscem, gdzie można wygospodarować miejskie działki na ten sam cel jest rejon graniczący z Gminą Wiejską w okolicach ulicy Sikorskiego.

Ważną rzeczą jest także budowa nowych mieszkań komunalnych w oparciu choćby o niskooprocentowane kredyty czy wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego. Koszt 20 mieszkań to kwota około 3 milionów złotych. Wprowadzenie w życie systematycznego programu, który z jednej strony zwiększałby pulę nowych mieszkań, z drugiej – w sposób systemowy rozwiązywał problem starej substancji mieszkaniowej, pozwoliłby w ciągu 5-6 lat rozwiązać problem deficytu mieszkań w Świdnicy, co jest szczególnie ważne, jeśli chcemy między innymi zapewnić dobre warunki dla młodych rodzin.

W jednej z poprzednich części wypowiadaliśmy się już na temat infrastruktury drogowej, nie chcę więc powtarzać listy tych zadań, ale warto dodać, że inwestycje drogowe znajdą się na pewno na liście priorytetowych zadań nowej perspektywy finansowania 2014-2020. Świdnica musi wykorzystać swoją szansę na pozyskanie środków unijnych właśnie na te cele. Trzeba także realizować zadania, na które będzie można pozyskać środki unijne z innej puli, na przykład na rewitalizację miasta, infrastrukturę edukacyjną, przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, w tym projekty dotyczące niskich emisji. Trudno jednak w tej chwili, gdy nie znamy jeszcze szczegółowych założeń programów unijnych, określać wysokość środków. To byłoby jak wróżenie z fusów.

Sprawa aquaparku budziła swego czasu duże emocje. Nie zgodziliśmy się jako radni na realizację tego zbyt kosztownego, przerysowanego projektu, który wymagałby spłaty co najmniej 5 milionów kredytu rocznie przez 20 lat i generowałby duże koszty utrzymania. Zmarnowano ogromne pieniądze na nierealny projekt i na utrzymanie spółki, która zadanie to miała realizować. Natomiast warto w niedługim czasie powrócić do pomysłu kompleksu, który zawierałby nowoczesny basen kryty i dodatkowe atrakcje, w tym na pewno brodzik dla dzieci, basen do nauki pływania dla maluchów czy kompleks saun. Taki obiekt, warto ok. 25-28 milionów złotych, byłby możliwy do realizacji i utrzymania.

Wojciech Murdzek – Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Murdzka – Wspólnota Samorządowa

Wojciech Murdzek oficjalneNie bujamy w obłokach, choć stawiamy sobie ambitne cele. Plan inwestycji odpowiada możliwościom finansowym miasta. Szacujemy, że uda się wydać na inwestycje własne nie mniej niż 150 mln zł. Kwota wynika z łącznej analizy tego, ile wydajemy na inwestycje w ostatnich latach, jaki jest przyrost dochodów związany z rozwojem Świdnicy, jakie możliwości daje udział w Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz zdolności inwestycyjnych miejskich spółek. Nasze priorytety, obecnie już praktycznie realizowane, nakierowane są na świdnicką rodzinę.

Ponieważ dla rodziny ważna jest edukacja, zamierzamy dokończyć, będący na finiszu, program poprawy jakości obiektów oświatowych. Cel- każdy budynek szkolny gruntownie zmodernizowany, każda szkoła przynajmniej z jednym nowoczesnym boiskiem. W budżecie na przyszły rok znajdzie się także rozbudowa szkoły na Zawiszowie.

Ponieważ dla rodziny ważne jest mieszkanie, uzbroiliśmy teren przy ul. Parkowej pod zabudowę wielorodzinną, rozpoczęliśmy budowę kamienicy przy ul. Spółdzielczej oraz uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie Bystrzyckiej-Westerplatte. W planie mamy podobne zamierzenie dla rejonu ul. Sikorskiego-Pogodnej. Na mieszkania zaadoptujemy będące w dobrym stanie budynki po dawnej fabryce mebli na ul. Westerplatte, a świdnicki TBS będzie kontynuował swój program mieszkaniowy na Zarzeczu.

Ponieważ ważna jest praca, wielkim wysiłkiem zbudowaliśmy infrastrukturę konieczną dla powstawania nowych firm. Większość niezbędnych rzeczy już zrobiono, ale będziemy utrzymywać ten priorytet np. poprzez budowy: ulic Inżynierskiej i Kliczkowskiej, nowej hali targowej dla kupców z Miejskiego Domu Handlowego, inkubatora rzemiosła i drobnej wytwórczości na ul. Kliczkowskiej.

Ponieważ dla rodziny ważne jest wspólne spędzanie czasu, kończymy za chwilę modernizację parku przy ul. Pionierów i rozpoczynamy rewitalizację Parku Centralnego. Do końca kadencji kompleksowo zajmiemy się także Parkiem Sikorskiego i zagospodarowaniem terenu nad Zalewem Witoszówki. Powstanie także nowy, atrakcyjny teren rekreacyjny na Zawiszowie obok fabryki Colgate-Palmolive. Największą inwestycją będzie stworzenie na bazie obecnego OSiR nowoczesnego, dostępnego dla wszystkich mieszkańców kompleksu sportowo- rekreacyjnego. Zaczniemy od modernizacji basenu letniego i stadionu piłkarskiego. W programie tym znajduje się także budowa kameralnego aquaparku integralnie związanego z basenem letnim. Jest to ważne ustalenie pomiędzy WS i PO. Do kompleksu prowadzić będzie ścieżka rowerowa wzdłuż całej Bystrzycy.

Ważna jest młodzież. Dla niej stworzymy między innymi klub młodzieżowy ul. Długa 33, urządzenia do ćwiczeń street workout’u w Parku Kasprowicza oraz hot-spoty. Każdy z wątków już wstępnie podjęliśmy.

Dla rodziny ważna jest opieka nad potrzebującymi wsparcia. Dlatego zaadoptujemy dawny biurowiec przy ul. 1-go Maja na lokale chronione, budynek „balneologii” przy ul. Równej przeznaczyliśmy na dom spokojnej starości oraz stworzymy dom dziennego pobytu dla cierpiących na chorobę Alzheimera.

Z braku miejsca nie opiszę innych ważnych inwestycji, choćby drogowych. Zresztą, co najważniejsze – w najbliższych latach mieszkańcy zobaczą je w naturze.

 Marcin Paluszek- Komitet Wyborczy Wyborców Świdnickie Forum Rozwoju

Marcin Paluszek oficjalnieKoniecznych inwestycji do zrealizowania jest sporo. Inwestycje te powinny tworzyć miasto przyjazne wszystkim, być dla mieszkańców i przez nich konsultowane. Dlatego tak wiele z nich będzie realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.  Poniżej wymienię tylko kilka wybranych priorytetów, które szerzej opisane są w moim programie:

1. ŚWIDNICA DLA NAJMŁODSZYCH: stworzenie miejskiego klubu dziecięcego, trzeba rozważyć budowę nowego żłobka.

2. ŚWIDNICA DLA SENIORÓW: stworzenie ponadpokoleniowych klubów aktywności – dzielnicowych klubów seniora.

3. SPORT I REKREACJA: gruntowna przebudowa basenu odkrytego, budowa  urządzeń do ćwiczeń streetworkout w każdej dzielnicy, gruntowna przebudowa stadionu, budowa, dostosowanej do potrzeb miasta, skromnej hali widowiskowo- sportowej.

4. INFRASTRUKTURA DROGOWA: budowa parkingu dla autokarów oraz poziomowy parking w centrum miasta, idący w parze z rewitalizacją zaniedbanych podwórek, wybudowanie całej obwodnicy miasta, budowa nowych rond i odnowa nawierzchni ulic w poszczególnych dzielnicach.

5. INFRASTRUKTURA ROWEROWA: budowa korytarzy rowerowych łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, stworzenie stacji rowerowych i jednego punktu obsługi rowerzysty w centrum.

6. INWESTYCJE PRZY RZECE: budowa bulwaru ciągnącego się od ul. Sportowej, Bokserskiej, aż po ulice Nadbrzeżną. Bulwar z deptakiem, ścieżką rowerową + stojaki, ławeczkami, zlokalizowanymi w pobliżu elementami siłowni zewnętrznej. Na jego trasie można zlokalizować np. Muzeum Wodociągów. Prace można wykonywać w trzech etapach. Bokserska – Westerplatte – I ETAP, Westerplatte –Wodna II ETAP, Wodna – Nadbrzeżna, Esperantystów – III ETAP.

Zakładając stabilny wzrost dochodów budżetu miasta w najbliższych latach, część inwestycyjna budżetu będzie się zwiększać. Oczywiście miasto nie da rady sfinansować wszystkich planowanych inwestycji, opierając się na swoim własnym budżecie. Kluczową rolę odegrają fundusze europejskie, w szczególności RPO oraz fundusze przeznaczone na zdegradowane obszary miejskie. Koszt wszystkich inwestycji jest nie do udźwignięcia dla skromnej miejskiej kasy. Lata 2015-2020 to ostatni moment kiedy Świdnica będzie mogła pozyskać środki zewnętrzne w tak dużej ilości. Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby trafiło ich do miasta jak najwięcej. W tym celu, kosztem innych departamentów Urzędu Miejskiego, należy wzmocnić komórkę zajmującą się funduszami zewnętrznymi, pozyskując do niej najlepszych ludzi na rynku.

Mieszkańcy głosując w budżecie obywatelskim na projekt Świdnickiego Forum Rozwoju dali kolejnemu prezydentowi wyraźne wskazanie. Remont basenu odkrytego wraz z infrastrukturą jest konieczny, tak aby obiekt mógł być wykorzystywany w trakcie całego roku. Słychać ponownie głosy o budowie aquaparku. Wyniki podobnego obiektu w Wałbrzychu wskazują na to, że musi być to inwestycja niezwykle przemyślana. Wałbrzyski obiekt po 7 miesiącach funkcjonowania w tym roku ma blisko 4 mln zł straty. Być może wystarczy wybudować nowoczesny basen, który będzie kosztował kilkanaście milionów, a sny obecnie rządzących mówiące o obiekcie za kilkadziesiąt milionów odłożyć na zawsze do lamusa. W ramach konsultacji społecznych zapytam świdniczan, czy chcą budowy nowego krytego basenu. To mieszkańcy powinni podjąć tak ważną decyzję dla miasta, znając pełne koszty takiej inwestycji i ich wpływu na finanse miejskie.

Alicja Synowska – Komitet Wyborczy Wyborców Alicji Synowskiej

A.SYNOWSKA - 01Jakie inwestycje trzeba koniecznie zrealizować w ciągu najbliższych czterech lat?

Moim zdaniem najważniejsze do realizacji w następnej kadencji to ;

– Realizacja remontów dróg i chodników miejskich , które są bardzo zaniedbane a niektóre z nich np. ul. Chłopska , ul. Poprzeczna to zwykłe klepiska z dziurami nienadające się do przejazdu. Taki program remontów tych dróg mógłby być sfinansowany z budżetu UE i naszego wkładu miasta Świdnicy .

– Rewitalizacja budynków Rynku i okolic z budżetu UE . Te projekty powinny uwzględniać naprawę elewacji , remonty klatek schodowych ale również likwidację toalet na piętrach , dostosowanie mieszkań do nowoczesnych wymagań w zakresie ogrzewania / likwidację palenisk na węgiel/.

– Pomoc miasta dla Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w remoncie stacji uzdatniania w Pszennie jako nowoczesnego źródła dobrej jakości wody dla świdniczan na następne 100 lat.

– W dziedzinie polityki społecznej konieczna jest budowa żłobka oraz budowa i remonty zasobu mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców Świdnicy

– Rewitalizacja otwartych basenów na terenie OSIR-u przy ul Śląskiej

Na ile Państwo szacują koszt swoich pomysłów i z jakich środków chcą Państwo je realizować?

Szacuję koszt remontów dróg gminnych na kwotę około 115 mln zł a środki na te inwestycje na 4 najbliższe lata i następne powinny pochodzić z budżetu UE i naszego wkładu budżetowego .
Rewitalizacja budynków w Rynku to program na 15 lat , gdyż te remonty należy wykonywać kompleksowo a środki powinny pochodzić z budżetu UE i naszego wkładu budżetowego .
Pomoc dla ŚPWiK powinna być zrealizowana w formie poparcia wniosku we władzach Wojewódzkich a środki będą pochodzić z wkładu własnego ŚPWiK
Program budowy mieszkań socjalnych to koszt coroczny w kwocie ok. 1 mln zł przy wsparciu finansowym  rządu RP w formie niskich pożyczek czy kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego

Czy Świdnica powinna powrócić do tematu budowy aquaparku?

Jest to temat przyszłości , gdyż nie można dostać na budowę Aquaparku pieniędzy z UE a budowanie go z środków własnych nie jest rozsądne . Aquaparki wymagają corocznej dotacji , gdyż żaden z aquaparków w Polsce nie jest w stanie się utrzymać z cen biletów .
Ważniejszym zadaniem jest realizacja projektu rewitalizacji naszych otwartych basenów , naszej perełki sportowej jakiej nie ma na całym Dolnym Śląsku .

Poprzedni artykuł15 lat Powiatowego Zrzeszenia LZS
Następny artykułPorażka po walce w Gliwicach