Strona główna Bez kategorii Ostatnia sesja świdnickiej Rady w tej kadencji

Ostatnia sesja świdnickiej Rady w tej kadencji

32

Po raz 46-ty i ostatni w najbliższy piątek zbierze się świdnicka Rada Miejska Świdnicy kadencji 2010-2014.  Sesja będzie miała roboczy charakter, ale nie zabraknie pożegnalnego tortu, dyplomów i ostatnich zdjęć.

sesja

Sesja rozpocznie się 7 listopada tradycyjnie o godzinie 11.00 w sali narad USC w Świdnicy. Radni wysłuchają m.in. sprawozdań dotyczących bazy sportowej i rekreacyjnej w Świdnicy, realizacji strategii miasta na lata 2012-13 oraz inwestycji w oświacie. Komisja Rewizyjna przedstawi wyniki kontroli pn. „Kontrola  procedury konkursowej i realizacji umowy na zarządzanie Centrum Organizacji Pozarządowych z dnia 13.05.2011 r. oraz „Kontrola funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Świdnicy w latach 2012-2013”. Radni zadecydują także, czy po kilku latach przerwy przejąć od województwa bieżące  utrzymanie dróg na terenie Świdnicy.

– Nie planujemy nadzwyczajnego spotkania pożegnalnego – zapewnia Joanna Gadzińska, przewodnicząca Rady Miejskiej. – Po zakończeniu obrad będzie jednak tort, dyplomy pamiątkowe i drobne upominki. Szczególnie chcemy pożegnać pana Michała Ossowskiego, który po wielu latach pracy w kolejnych kadencjach Rady Miejskiej zrezygnował z ubiegania się o mandat w tych wyborach.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku XLVI sesji Rady Miejskiej.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie z realizacji strategii „Świdnica w perspektywie pokoleniowej”.

6. Inwestycje w oświacie w latach 2007-2013.

7. Baza sportowa i rekreacyjna w Świdnicy.

8. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XLV/: 1-16).

9. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych.

10.Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Świdnicy.

11.Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z kontroli „Kontrola procedury konkursowej i realizacji umowy na zarządzanie Centrum Organizacji Pozarządowych z dnia 13.05.2011 r.”, dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy.

12. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z kontroli „Kontrola funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Świdnicy w latach 2012-2013”, dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy.

13. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 30.09.2014 r.

14. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

15. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

16. Zakończenie XLVI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.

W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

 

Poprzedni artykułJoanna Brodzik w Świdnicy
Następny artykułŚwiebodziczanin w półfinale „Must be the Music”