Strona główna Bez kategorii Nie bądź obojętny!

Nie bądź obojętny! [ważne adresy]

4

Pogoda na razie rozpieszcza, ale chłody prędzej czy później nadejdą. Jak co roku miejskie służby, policja, Straż Miejska i Ośrodek Pomocy Społecznej apelują o wrażliwość na osoby bezdomne, samotne, pozbawione stałej opieki. Niskie temperatury mogą oznaczać dla nich nawet śmierć.

zima4

Gdzie szukać wsparcia w Świdnicy? Ważne adresy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

ul. Wałbrzyska 15, tel. 74 852-13-27, 74 853-71-39, a także w sprawach osób bezdomnych Sekcja terenowa MOPS nr 3 przy ul. Westerplatte 47, tel. 74 640-28-88, 74 640-28-89, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Zakres pomocy:Udzielanie pomocy materialnej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych (m.in. na zakup opału, obuwia, odzieży). Zlecanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (pobytu) osobom starszym i chorym.Kierowanie osób do schronisk dla bezdomnych, jadłodajni.Wydawanie zleceń na korzystanie z pomocy w naturze (odzież używana z PCK, PKPS). Udzielanie poradnictwa prawnego, psychologicznego i praca socjalna. Pomoc wolontariuszy.

Komenda Powiatowa Policji

ul. Jagiellońska 23, tel. 74 858-22-88, tel. alarmowy 997 czynny całą dobę oraz Straż Miejska w Świdnicy, ul. Traugutta 1, tel. 74 851-28-88 oraz tel. alarmowy 986 czynny całą dobę.
Zakres pomocy:Interwencje na zgłoszenia dotyczące przebywania osób bezdomnych, samotnych, nietrzeźwych, chorych na terenie otwartym, w piwnicach i na strychach budynków mieszkalnych, na działkach (altanach) oraz w innych miejscach pozwalających się schronić.W zależności od stanu osoby, przewiezienie do schroniska dla bezdomnych, skierowanie do MOPS, osób nietrzeźwych do Policyjnej Izby Zatrzymań, osób chorych lub rannych do służby medycznej (pogotowie ratunkowe). Informowanie MOPS o ujawnionych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia osób.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

pl. Grunwaldzki 3, tel. 74 852-23-88 czynny: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00, wtorek w godz. 9.00-16.00, piątek w godz. 9.00-14.00
Zakres udzielanej pomocy:Zaopatrzenie w odzież używaną (swetry, spodnie, koszule, kurtki) oraz w śpiwory i koce.Wydawanie gorącej herbaty.Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach nietypowych (także wychłodzenie organizmu) przez młodzież działającą w grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych.
„Caritas” Diecezji Świdnickiej, pl. Jana Pawła II 1, tel. 74 851-25-04.
Zakres pomocy:Jadłodajnia dla ubogich – 250 posiłków dziennie: obiad (gorąca zupa i chleb) przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-13.00, a w soboty 11.00-12.00). Zaopatrzenie w odzież używaną (swetry, spodnie, koszule, kurtki). Wydawanie gorącej kawy zbożowej.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Świdnicy

ul. Westerplatte 51, czynne całą dobę, tel. 74 856-97-70.Zakres pomocy: Schronisko dla bezdomnych – 100 miejsc: całodobowy pobyt, noclegi, 3 posiłki dziennie, dostęp do toalety, łazienki, świetlicy, zapewnienie niezbędnej odzieży.Jadłodajnia dla ubogich (spoza schroniska, skierowanych przez MOPS) – 300 posiłków dziennie: obiad (gorąca zupa i chleb) przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty w godz. 13.00-15.00).

Stowarzyszenie Świdnicki Bank Żywności

ul. Wodna 4, tel. 74 668-27-83, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00.Zakres pomocy:Rozdawanie żywności dla osób, które posiadają skierowanie z MOPS, GOPS, PKPS.Pomoc rzeczowa w postaci odzieży.

Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

al. Niepodległości 4, tel. 74 852-05-67, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, magazyn żywności, ul. Wodna 4, w godz. 8.30-15.00 Zakres pomocy:Pomoc rzeczowa.Udzielanie pomocy postpenitencjarnej – zabezpieczanie osoby opuszczające zakłady karne w niezbędne do egzystowania rzeczy.Pomoc żywnościowa.

Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”, hostel dla ofiar przemocy w rodzinie

ul. Mickiewicza 9, tel. 74 853-33-27, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.
Zakres udzielanej pomocy:12 miejsc noclegowych dla ofiar przemocy w rodzinie.

 

Poprzedni artykułJak głosują świdniczanie i mieszkańcy powiatu? [FREKWENCJA]
Następny artykułPrzerwali ciszę wyborczą?