Strona główna Bez kategorii Ksiądz Waldemar Pytel został biskupem!

Ksiądz Waldemar Pytel został biskupem!

11

Ksiądz Waldemar Pytel, proboszcz Kościoła Pokoju w Świdnicy, został nowym biskupem diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Decyzja zapadła dzisiaj, 25 października 2014 roku, podczas Synodu Diecezji Wrocławskiej, który obraduje w Międzyzdrojach na Pomorzu. To historyczna chwila dla Świdnicy, która ma dwóch biskupów – luterańskiego i katolickiego!

Waldemar Pytel

Biskup w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest wybierany w głosowaniu przez synod. Kandydatury może zgłaszać właśnie synod lub sami wierni. Kadencja trwa 10 lat. – Obecny zwierzchnik diecezji – bp Ryszard Bogusz – pełni swój urząd od 1 października 1994 roku. Po dwóch, dziesięcioletnich kadencjach bp Bogusz nie zdecydował się na  ubieganie o kolejną. Jednocześnie pozostanie proboszczem parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Urząd biskupa diecezji wrocławskiej będzie pełnił do momentu uroczystej konsekracji swojego następcy czytamy na stronie Centrum Informacyjnego Kościoła. Kandydatura ks. Waldemara Pytla została wybrana przez Synod  podczas głosowania 22 września tego roku.

Dzisiaj podczas synodu w Międzyzdrojach  zapadła decyzja. Jedynym zgłoszonym kandydatem przez cały synod diecezji był ks. Waldemar Pytel proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świdnicy pełniący obecnie funkcję radcy diecezjalnego, który otrzymał w drodze głosowania 40 głosów poparcia wobec 45 głosujących. Biskup – elekt obejmie swój urząd w czasie uroczystego nabożeństwa. Data i miejsce konsekracji na biskupa diecezji wrocławskiej zostanie podana w terminie późniejszym. Informację podała Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangeliccko-Augsburskiego.

Ks. Waldemar Pytel ma 56 lat. Urodził się 5 czerwca 1958 r. w Istebnej. Wychowywał się w Jaworzu i Bielsku-Białej. Po zdaniu matury podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Tytuł magistra teologii uzyskał w 1986 r. w oparciu o pracę pt.: „Rozmowa duszpasterska z ludźmi starszego pokolenia”.

Został ordynowany dnia 30 listopada 1986 roku w Świdnicy przez bpa Janusza Narzyńskiego w asyście ks. seniora Józefa Pośpiecha i ks. seniora Jana Szarka. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii świdnickiej, w której wcześniej odbywał praktykę kandydacką.

W 1991 roku został mianowany proboszczem administratorem parafii w Świdnicy, a w 1992 roku został tam wybrany proboszczem. W latach 2004-2007 był także proboszczem administratorem parafii w Jaworze na Dolnym Śląsku.

W latach1986 – 1992 był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Wrocławskiej. W latach 1997-2012 był członkiem Synodu Kościoła oraz Synodalnej Komisji ds. środków masowego przekazu. Od 2002 roku był członkiem Rady Synodalnej, a od 2007 do 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Synodu Kościoła.

Od 2007 roku jest radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej w randze zastępcy Biskupa.

Ks. Waldemar Pytel był Prezesem Świdnickiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w latach 2005 – 2007. Natomiast w latach 1995 – 1999 pełnił funkcję członka Rady Fundacji „Krzyżowa dla porozumienia europejskiego”. Od 2008 roku ponownie zasiada w Radzie Fundacji.

Dzięki staraniom m.in. ks. Waldemara Pytla, Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2001).

Został  nagrodzony – między innymi – następującymi wyróżnieniami:

– Nagrodą Miasta Świdnicy za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury,

– Nagrodą im. ks. prof. Janusza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE” Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w RP za osiągnięcia w zakresie ochrony zabytków,

– Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,

– Statuetką Orła Powiatu Świdnickiego,

– Królewskim Orderem Gwiazdy Polarnej – nadanym przez króla Szwecji Karola XVI Gustawa

Jest organizatorem imprez muzycznych o międzynarodowym charakterze, np. Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego. Ks. Waldemar Pytel jest żonaty i ma dwóch synów.

Poprzedni artykułŚwidniczanin ustrzelił złoto mistrzostw świata!
Następny artykułGroźny wypadek na drodze do Zagórza