Strona główna Wydarzenia Świdnica Czy twoje dziecko uczy się kreatywnie?

Czy twoje dziecko uczy się kreatywnie?

0

Na początku roku szkolnego 2014/2015 Niepubliczna Szkoła Podstawowa  Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka” realizować będzie autorski projekt Innowacji Edukacyjno-Terapeutycznej  „Kreatywne Uczenie (się)”.

 uczenie kreatywne

 Jak uczy się dziecko?

 Program jest odpowiedzią na edukacyjne oraz terapeutyczne poszukiwania metod i form pracy z dzieckiem o różnych potrzebach, kierunkiem pracy grona pedagogicznego opartym na wiedzy dotyczącej uczenia się oraz pracy mózgu dziecka.
Projekt Innowacji Edukacyjno – Terapeutycznej „Kreatywne uczenie (się)” koordynuje pedagog szkolny Marta Krzesak w Zespole Projektowym wraz z nauczycielami: Anetą Wiaderną–Trusiuk oraz Kamilą Nawrocką.

Projekt obejmuje moduł edukacyjny oraz terapeutyczny. Program edukacyjny dotyczy działań pedagogicznych mających na celu diagnozę indywidualnego profilu uczenia się każdego ucznia oraz całościową diagnozę zespołową poszczególnych  klas. Analiza profili uczenia się poprzez rozpoznanie preferencji sensorycznych, dominacji pracy półkuli mózgowych oraz rodzajów inteligencji wg Gardnera ułatwi naszym nauczycielom dostosowanie form i metod pracy z dzieckiem, a uczniom ułatwi proces przyswajania wiedzy zgodnie z indywidualnymi preferencjami – wyjaśnia Marta Krzesak, pedagog szkolny, arteterapeuta, specjalista terapii pedagogicznej.

 Kreatywni szóstoklasiści

 W roku szkolnym 2013/2014 pilotażowe działania programowe przeprowadzone zostały przez pedagoga szkolnego w obszarze klasy szóstej. Uczniowie przeszli badania ankietowe dotyczące m.in. stylów uczenia się. Każdy z uczniów otrzymał opis skryptu uczenia się wraz z dostosowaniem odpowiednich form i technik poznawania. Dodatkowo uczniowie przeszli cykl warsztatów z kreatywnego uczenia się oraz radzenia sobie ze stresem a nauczyciele wzięli udział w Radzie Szkoleniowej dotyczącej „Kreatywnego uczenia.”

 Arteterapia

W nadchodzącym roku szkolnym Projekt poszerzony będzie o moduł terapeutyczny, który zakłada włączenie technik arteterapeutycznych w proces uczenia się oraz nauczania.  – Od września, obok warsztatu arteterapii dla uczniów z klas starszych,  uruchomiona zostanie dodatkowo druga grupa terapeutyczna dla uczniów z klas I-III, pracująca w formie warsztatu terapii przez sztukę oraz działań twórczych. Nastąpi modernizacja sali terapeutycznej oraz wczesnego wspomagania dzieci młodszych. Celem spotkań terapeutycznych będzie m.in. odkrycie ścieżki emocjonalnej dziecka, manualne doświadczanie, czyli ruchowe usprawnianie części ciała, praca nad motoryką małą i precyzyjną, praca nad emocjami –  opowiada Marta Krzesak.

Zapisz swoje dziecko

Rodzice zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji oraz zapisaniem swoich dzieci do projektu mogą skontaktować się z Niepubliczną Szkoła Podstawową w Świdnicy pod numerem telefonu 74 852 29 79 lub drogą mailową: [email protected]

Poprzedni artykułCzekają na inicjatywy mieszkańców
Następny artykułKwitnie handel nielegalnym tytoniem