Strona główna Bez kategorii ZUS czy OFE? Masz niecały miesiąc na decyzję

ZUS czy OFE? Masz niecały miesiąc na decyzję

6

Po raz pierwszy od wejścia w życie reformy ubezpieczeń społecznych tj. od 1999 r. osoby ubezpieczone mają możliwość realnego wyboru, gdzie chcą odprowadzać swoje składki z II filaru. Możliwość taką wprowadziła ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, która weszła w życie z  dniem 1 lutego 2014 r – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

pieniadze 

ZUS czy OFE – to Twój wybór.

Zgodnie z  w/w ustawą członek otwartego funduszu emerytalnego zainteresowany dobrowolnym zarządzaniem środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych zobowiązany jest do złożenia w okresie od 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r. stosownego oświadczenia, w których zdecyduje, gdzie będzie kierowana i w jaki sposób dzielona ich składka emerytalna, począwszy od składki za m-c lipiec 2014 r.

Oświadczenia złożone po dniu 31 lipca 2014 r. nie będą realizowane.

Ustawowa stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52 % podstawy wymiaru tej składki, z czego od 1 lutego 2014 r.:

– 2,92 % podstawy wymiaru jest odprowadzane przez ZUS do wybranego OFE,

– 4,38 % podstawy wymiaru jest zapisywane przez ZUS na utworzonym w ramach konta ubezpieczonego specjalnym subkoncie.

Jeśli wolisz ZUS…

Jeżeli chesz aby składki emerytalne były przekazywane w całości do ZUS, składanie oświadczenia nie jest konieczne. Wówczas składki w wysokości 7,3 % będzie zapisywane na w/w subkoncie ubezpieczonego. Jeżeli zaś ze złożonego oświadczenia wynikać będzie chęć pozostania w OFE – składka w wysokości 2,92% będzie odprowadzana do wskazanego otwartego funduszu.

Oświadczenie

Zatem: złożenie oświadczenia oznacza, że osoba je składająca chce pozostać w OFE, zaś brak takiego oświadczenia do dnia 31 lipca 2014 r. wskazuje na przekazywanie składek w całości do ZUS. Składki przeniesione z OFE do ZUS będą widoczne już po 31 marca 2015 r. na portalu PUE, na subkoncie ubezpieczonego.

Jak to zrobić?

Oświadczenie, o którym wyżej mowa można złożyć w ZUS osobiście, pocztą, poprzez urzędomat ZUS- dostępny 24 godziny na dobę oraz pocztą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Klienci, którzy posiadają profil zaufany PUE, ale nie mają certyfikatu kwalifikowanego ani profilu zaufanego e-PUAP, również będą mieli możliwość podpisania wniosku – za pomocą profilu PUE (każdy zalogowany klient będzie miał możliwość wypełnienia i wysłania wniosku). Natomiast osoby nie posiadające konta na PUE zapraszam do najbliższej jednostki ZUS z dowodem osobistym. Założenie konta jest operacją szybką i nieskomplikowaną.

Takie wprowadzone przez ZUS rozwiązania ułatwiają wysłanie wniosku do ZUS w formie elektronicznej  jak największej liczbie klientów, w maksymalnym stopniu ograniczając potrzebę osobistego kontaktu z ZUS. Profil zaufany czyli podpis elektroniczny może być też wykorzystywany w przyszłości zarówno w kontaktach z ZUS jak i innymi urzędami.

Decyzję będziesz mógł zmienić

Podjętą dzisiaj decyzję można zmienić. Począwszy od 2016 r., co 4 lata,   w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca otwierane będzie „okienko transferowe”. W tym czasie osoby zainteresowane będą miały szansę dokonać ponownego wyboru – czy tylko ZUS, czy także OFE.

Kto ci wypłaci emeryturę?

Kto będzie wypłacał emerytury w przyszłości? Ta kwestia jest niezwykle istotna dla nas wszystkich. Ponieważ wcześniej nie określono sposobu wypłaty emerytury dożywotniej ze środków zgromadzonych w OFE, ZUS będzie jedynym podmiotem wypłacającym emerytury z konta i subkonta (czyli z I i II filaru) wszystkim osobom, zarówno tym, którzy zostali w OFE jak też tym, którzy wybrali tylko ZUS. Zatem  ZUS będzie zakładem emerytalnym, docelowo wypłacającym  – bez ponoszenia dodatkowych kosztów –emerytury z I i II filaru. Gwarantem wypłaty emerytury jest państwo polskie.

Suwak

Powołana na wstępie ustawa przewiduje także wprowadzenie tzw. ”suwaka bezpieczeństwa”. Jest to mechanizm stopniowego przekazywania składek z OFE do ZUS na 10 lat  przed osiągnięciem przez członka funduszu wieku emerytalnego. Środki te będą zapisywane na subkoncie. Mechanizm ten wprowadzono w celu zabezpieczenia środków członków OFE przed ewentualnymi niekorzystnymi wahaniami na rynku kapitałowym w okresie przed emeryturą. Mechanizm ów ma chronić nasze środki przed ryzykiem tzw. „złej daty” czyli sytuacją, w której ubezpieczony dostałby niższą emeryturę ze względu na spadki notowań na rynkach finansowych.

Kto o tym mówi?

O wprowadzanych zmianach w OFE, zasadach transferu środków oraz procedurze składania oświadczeń opinię publiczną informowały ogólnopolskie media.

Nasz Zakład nie prowadzi kampanii informacyjno-promocyjnej na temat zmian w OFE.

Oczywiście na bieżąco informujemy swoich klientów o zmianach legislacyjnych w związku z reformą OFE za pomocą wszystkich swoich kanałów komunikacyjnych tj.

Platformy Usług Elektronicznych ZUS, strony www.zus.pl, miesięcznika „ZUS dla Ciebie” dystrybuowanego we wszystkich terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS, dwumiesięcznika „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka”, ulotek, ekranów multimedialnych na Salach Obsługi Klienta oraz plakatów. O zmianach w OFE informują także pracownicy SOK-ów.

Zakład monitoruje także i podejmował będzie działania gwarantujące sprawną i szybką obsługę klientów, składających papierową wersję oświadczeń na Salach Obsługi Klientów, szczególnie w końcowym etapie obowiązującego terminu ich złożenia.

Poprzedni artykułPrezydent RP: Podziękowania za Świdnicką Kartę Dużej Rodziny
Następny artykułMiasto Dzieci w Stolicy Dziecięcych Marzeń